Mondelinge vragen Esmé Wiegman inzake het Aldersakkoord Schiphol.

20-03-2012 00:00 20-03-2012 00:00

Mondelinge vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake het Aldersakkoord Schiphol.

Onderwerp:   Aldersakkoord Schiphol

Kamerstuk:  

Datum:           20 maart 2012

Inleiding

Voorzitter, vier jaar geleden is het Aldersakkoord gesloten over de groei van de luchthaven Schiphol. Dit ging met veel moeite gepaard waarbij een groot aantal bewonersorganisaties zelfs uit het overleg is gestapt. Nu vier jaar later staat het akkoord volgens berichten in de media op barsten. Veel afspraken zouden niet worden nageleefd. De staatssecretaris stuurt de Kamer ondertussen alleen een brief over een nieuwe organisatie van de Alderstafel. De ChristenUnie is echter meer geïnteresseerd in de uitvoering van de afspraken. Staan deze nog wel?

Er zouden allemaal experimenten komen zoals een experiment met glijvluchten, zogenaamde CDA-vluchten. Dat moet deze staatssecretaris toch aanspreken. Maar dit experiment is na vier jaar nog nauwelijks van de grond gekomen, alleen ’s nachts gebeurt het af en toe terwijl dit een harde eis en afspraak was met de bewonersorganisaties. Er zou selectieve groei op Schiphol komen. De mainport functie zou voorop staan. Ondertussen neemt het aantal prijsvechters op Schiphol echter toe en maken KLM en Schiphol hierover openlijk ruzie .

1.         Mijn eerste vraag: Wie heeft hier de regie? Heeft de staatssecretaris de directie van Schiphol hierover al aangesproken of zijn de afspraken over selectiviteit niets waard?

Transparantie

Er zou voortaan ook via voorkeursbanen (Polderbaan en Kaagbaan) worden gevlogen, het zogenaamde preferentieel vliegen. De Buitenveldertbaan zou zoveel mogelijk worden ontzien omdat daar veel bebouwing in de omgeving is. De bewonersorganisaties hebben onderzocht wat hiervan terecht komt. Daarvoor was wel eerst een WOB-procedure nodig om de cijfers boven tafel te krijgen.

2.         Waarom presenteert de staatssecretaris de cijfers gewoon niet eerlijk, er is toch niets te verbergen?

3.         VERVOLGVRAAG: aansturen op toezegging dat hij voortaan jaarlijks voor een uiterste datum alle gegevens openbaar maakt.

Buitenveldertbaan veel meer gevlogen

Het rapport van de bewoners is duidelijk Er is in 2011 30% meer gevlogen via de Buitenveldertbaan en zelfs 60% meer dan de prognose die aan de Alderstafel is besproken. Ook procentueel neemt het gebruik van de Buitenveldertbaan juist toe.

4.         Kan de staatssecretarus aangeven waarom er dan in de afgelopen jaren stelselmatig meer gevlogen is op de Buitenveldertbaan en de afspraken gemaakt aan de Alderstafel over juist vermindering van het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan dus bij lange na niet nagekomen worden?

5.         VERVOLGVRAAG Kan de staatssecretarus aangeven welke acties in de afgelopen jaren ondernomen heeft naar aanleiding van de cijfers over het toenemende baangebruik van de Buitenveldertbaan en het niet nakomen van de afspraken van de Alderstafel op dit punt?

Vliegen Volgens Afspraak

Er zou ook minder vaak een 2e start- of landingsbaan worden bijgezet. Het Vliegen Volgens Afspraak. Het rapport van de bewoners concludeert dat ruim 40% van de tijd onterecht een 2e start- of landingsbaan wordt bijgezet .

6.         Kan de staatssecretaris aangeven in hoeverre het experiment Vliegen Volgens Afspraak (VVA) op dit moment nog geldt? Wat is de waarde van een afspraak als deze niet wordt gehouden?

7.         VERVOLGVRAAG: Normen die vastgesteld zouden worden alvorens het experiment Vliegen Volgens Afspraak te beginnen zijn er na  bijna 16 maanden nog steeds niet. Wat is dan het toetsingscriterium?

Parallel starten

Een experiment dat wel wordt uitgevoerd is het parallel starten. Maar de criteria om dit experiment te toetsen of het een succes is of niet zijn volstrekt onduidelijk. Voorzitter, dat is wel belangrijk om vertrouwen te houden bij de bewoners. Zij hebben nu de indruk dat dit experiment dat gunstig is voor Zwanenburg maar ongunstig voor plaatsen als Lijnden, Badhoevedorp en Amsterdam West koste wat kost moet slagen.

8.         Hoe kan er een succesvol experiment plaatsvinden als er zoveel minder wordt gevlogen over de Zwanenburgbaan (bijna 40%, dan worden afstanden tussen vliegtuigen zo groot dat je je kunt afvragen of je parallel starten goed kunt testen)

9.         VERVOLGVRAAG Kan de staatssecretaris binnen een maand de criteria van het experiment parallel starten naar de Kamer sturen?

VERVOLG (Aanleiding van de vragen dus wel stellen!!) Alders akkoord

Voorzitter, al deze zaken zijn in november al gemeld aan de Alderstafel. Nog steeds is er geen reactie van dhr. Alders. Als het allemaal niet zou kloppen dan had er al lang een brief kunnen liggen met een antwoord voor de bewonersorganisaties. Ook de Kamer heeft nog niets gehoord. Ondertussen rommelt het achter de schermen. Alders zou nu zelfs overgegaan zijn tot een biechtstoelprocedure waarin 1 op 1 met alle betrokken partijen wordt gesproken.

10.      VERVOLGVRAAG: Wanneer houd dit gedoe nu eens op en eist de staatssecretaris gewoon dat afspraken worden nagekomen? Waar blijft de evaluatie van de Alders tafel? Hierover is op 27 januari gesproken maar er is niets over naar buiten gekomen . Ik heb wel begrepen dat hier geen onafhankelijk juridisch advies bij zat terwijl dit wel was afgesproken. Prof. Michels die dit als taak had is al voorjaar 2011 gestopt. Waarom is er nog steeds geen opvolger?

11.      VERVOLGVRAAG: En waar blijft de evaluatie van het gebruiksjaar 2011 dat al in november is geeindigd?

Geluid

Voorzitter en tenslotte het geluid. De meetpunten van Luistervink die verschillende gemeenten hebben ingezet, meten sinds 2007 structureel hogere waarden dan de in modellen berekende uitkomsten voor het geluid. Het verschil tussen meten en berekenen lijkt elk jaar groter te worden.

12.      Is de staatssecretaris bereid nu eindelijk eens zijn modellen te verifiëren door echte metingen?

GroenLinks Amstelveen over geluid meten:

Ook vragen wij uw aandacht voor het verschil tussen het berekenen van vliegtuigoverlast en het meten van vliegtuigoverlast. Amstelveen beheert al sinds 1992 twee meetposten van Luistervink: één bij Uilenstede en één in Amstelveen-Zuid: Parlevinker. NOMOS (Lochard) is het geluidsmeetsysteem van Schiphol. Luistervink is het onafhankelijk meetsysteem van Geluidsconsult BV dat samenwerkt met het grote geluidbureau DGMR. Twee onafhankelijke onderzoeken (van RIVM en de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid) tonen aan dat nauwkeurig meten tegenwoordig goed kan en dat Luistervink aanzienlijk beter presteert dan het meetsysteem van Schiphol (NOMOS oftewel Lochard) op de volgende punten: betrouwbaarder, functioneler, goedkoper, sneller toepasbaar en onafhankelijk. Een goede zaak dus dat Amstelveen gebruik maakt van dit Luistervink-systeem.

Luistervink/Geluidconsult meet sinds 2007 structureel hogere waarden dan berekende uitkomsten, zelfs overschrijdingen van de grenswaarden in de handhavingspunten. Het verschil tussen meten en berekenen lijkt dus elk jaar groter te worden en begint volgens onze fracties zeer onrustbarende vormen aan te nemen. Als voor de handhaving alleen nog gebruik gemaakt zou worden van de berekeningen zou dat voor Amstelveen zeer negatieve consequenties kunnen hebben. Juist daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat de wethouder niet veel meer gebruik maakt van de instrumenten die hij in handen heeft en zich op basis daarvan zeer kritisch opstelt t.a.v. de voorgestelde handhavingsmethodiek op basis van slechts berekeningen.

Aldersakkoord over Schiphol staat op barsten

Door Redacteur Haarlemmermeer Gepubliceerd op 15 maart 12, 09:22 Laatst bijgewerkt op 15 maart 12, 09:57

SCHIPHOL - Bijna vier jaar na het sluiten van het Aldersakkoord over de groei van de luchthaven Schiphol, staat het akkoord op barsten. Teleurstelling en boosheid overheersen nu steeds meer afspraken niet (kunnen) worden nageleefd.

Geen ongebreidelde groei van de luchtvaart op Schiphol, maar een selectieve groei. Daarnaast een pakket aan hinderbeperkende maatregelen en vele miljoenen euros naar enkele dorpskernen die in de knel zaten zoals Zwanenburg, Amstelveen en Aalsmeer. Dat was de kern van het akkoord dat in 2008 werd gesloten tussen bewonersgroepen, luchtvaartsector en overheden.

Tot woede van bewoners en de KLM is tot nu toe van die selectieve groei niets terecht gekomen. Easyjet kon uitbreiden, prijsvechter Vueling streek neer net als Emirates. KLM-topman Peter Hartman veegde zaterdag in deze krant de vloer aan met de opstelling van Schiphol en hekelde dat Schiphol directeur Jos Nijhuis niet de afspraken nakomt die zijn voorganger Cerfontaine maakte.

De KLM staat niet alleen in die kritiek. Namens de bewonersgroepen laat Cees van Ojik weten dat Schiphol bezig is strategische starts en landingen weg te geven aan maatschappijen die weinig tot niets bijdragen aan de rol van de luchthaven voor de Nederlandse economie. De Dorpsraad Lijnden gaat een stapje verder door te stellen dat het Aldersakkoord de prullenmand in kan.

De onvrede bij veel bewonersgroepen zit in het feit dat er tot toe niets terecht komt van het uitplaatsen van vluchten naar Lelystad. Ook de hinderbeperkende maatregelen schieten niet op. Er is nu wel een vaste uitvliegroute over Hoofddorp gekomen, maar daarvan zijn de bewoners van de wijk Floriande nu de dupe. Ook is de uitvliegroute van de Zwanenburgbaan naar het oosten verschoven, zodat de toestellen nu tussen Zwanenburg en Badhoevedorp doorgaan. Daardoor komen ze recht over Lijnden en is in Amsterdam-West de overlast groter. Volgens deze bewoners wordt de evaluatie daarover rooskleuriger voorgesteld dan die is.

Daarnaast wordt nu bij bijna anderhalf jaar gevlogen volgens een systeem van voorkeursbanen (Polderbaan en Kaagbaan). Maar in plaats van minder is de Buitenveldertbaan het laatste jaar juist vaker gebruikt. In de nacht dalen toestellen wel in een glijvlucht naar de Polderbaan en Kaagbaan, zodat bewoners in de Ijmond en Leidse regio minder last hadden van brullende motoren. Maar tot nu toe wil het maar niet lukken om het systeem van glijvluchten uit te breiden tot de avond en naar andere banen, terwijl dat wel een harde eis was van de bewonersdelegatie. Onder leiding van Hans Alders wordt vandaag (donderdag) daarover weer vergaderd. De spanning is om te snijden.

Frans van den Berg

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari