Schriftelijke vragen Cynthia Ortega over bericht inzake de vrije uitkering openbare lichamen BES.

vrijdag 23 maart 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn over het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba structureel te laag zou zijn.

Onderwerp:   Het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba structureel te laag zou zijn

Kamerstuk:    2012Z06002

Datum:             23 maart 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘No commitment to raise islands’ free allowance? 1)

Vraag 2

Is het juist dat u hebt toegegeven dat de vrije uitkering te laag is geweest? Hoe groot is dit tekort geweest, gespecificeerd naar de verschillende eilanden? Kunt u aangeven welke verantwoordelijkheden de openbare lichamen niet (adequaat) hebben kunnen uitvoeren als gevolg hiervan? Hoe denkt de minister recht te doen aan de tekorten waarmee de eilanden de afgelopen twee jaar mee hebben gekampt?

Vraag 3

Is het juist dat uit het referentiekaderonderzoek blijkt dat de vrije uitkering minimaal 42,9 miljoen dollar en maximaal 61,1 miljoen dollar zou moeten zijn? Zo nee, over welke bedragen gaat het dan?

Vraag 4

Klopt het dat u geen toezeggingen kon doen over een mogelijke verhoging van de vrije uitkering indien blijkt dat deze (structureel) te laag zouden zijn? Zo ja, hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de toezegging 2) van uw voorganger dat eventuele wijzigingen in de vrije uitkering bij de voorjaarsnota verwerkt zouden worden? Bent u alsnog bereid u klip en klaar te conformeren aan de uitkomsten van het referentiekaderonderzoek en de vrije uitkering als zodanig te corrigeren? Bent u tevens bereid uit te sluiten dat er extra bezuinigd wordt op de vrije uitkering?

 1)  The Daily Herald, 16 maart 2012.

 2)  Zie de toezegging van Minister Donner tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2012, 26 oktober 2011.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari