Pilatus versus Sergius

30-03-2012 18:47 30-03-2012 18:47

Maart 2012

 

Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld   (uit Joh 18:36) 

Lieve mensen,

Deze keer wil ik twee bestuurders tegenover elkaar zetten: Pilatus tegen wie Jezus de woorden hierboven zei, en Sergius Paulus, de proconsul op Cyprus.

Pilatus begreep best dat het bij Jezus om een heerschappij ging - de Joden die Hem aan­klaagden deden dat vanwege zijn koningschap, dat op handen was. Echter, wat Jezus toen verkreeg is geen heerschappij die zich laat uitmeten in politieke termen. Jezus zei zelf dat zijn discipelen anders wel voor Hem gevochten zouden hebben, om te voorkomen dat Hij zou worden uitgeleverd. Daarom zou je kunnen denken dat zijn koningschap niets met regeringen te maken heeft. Maar dat is niet waar; Jezus’ stille pretenties knagen wel aan aardse machthebbers en hun geweten. Jezus had bij Pilatus geappelleerd op de waarheid, maar hij antwoordde slechts: “Wat is waarheid”. Pilatus kreeg die ochtend nog advies van zijn vrouw: zij had gedroomd, een signaal uit de hemel. Zou dat zijn houding veranderen? Hij toonde zich niet ontvankelijk. Wanneer een machthebber het koningschap van Jezus niet erkent, maakt het hem eenzaam bij de Heer.

Gelukkig is dat niet de enige mogelijkheid. Als Paulus wordt uitgezonden naar de volken buiten Israël is de eerste man van wie gezegd wordt dat hij het geloof aanvaardde een proconsul! (Handelingen 13). Sergius Paulus was diep onder de indruk van wat hij over de Heer had geleerd. Kennelijk wil de Heilige Geest dat het kruiswerk van Jezus weldegelijk aanvaard wordt bij de bestuurders van de volken. Door dat geloof wordt de positie van een machthebber niet anders, maar de houding waarmee hij zijn taak vervult wel. Het geloof maakt dat je toegang hebt tot de troon van God. Je kan je werk met gebed doen. Je kan hopen op bijstand van de heilige Geest. Die Geest wordt de coach van je hart.

Gebedsonderwerpen

Regering en parlement
Het hoeft geen betoog dat onze landelijke overheid veel gebed kan gebruiken.

 • Bid om gevoeligheid voor echte hoofdzaken (ook als het gaat om verkiezingen)
 • Zegen de wil om te dienen, daarmee kan men een groot verschil in visies overbruggen
 • Vraag om wijze raadgevers, die helpen om sterke emoties een goede plek te geven

Ontwikkelingssamenwerking en de onderhandelingen binnen de regering

Bij het opstellen van deze brief verscheen het artikel van Joel Voordewind waarin hij stelt dat we onze Afrikaanse broeders en zusters ook in de toekomst in de ogen moeten kunnen kijken. Hij hoopt en bidt dat bezuinigen op ontwikkelingshulp niet de inzet van de onderhandelingen zal zijn.

 • Laten we hetzelfde meebidden

Landelijke ChristenUnie
We bereiden ons komende maand voor op het Unie- en Ledencongres van 12 mei dat we in Zwolle willen houden. Dit congres zal in het teken staan van de verkiezingen van nieuwe leden van het Landelijk Bestuur. De selectiecommissie stelt  als voorzitter Janneke Louisa voor. Als ze wordt verkozen neemt ze de voorzittershamer van Peter Blokhuis  over. Verder bespreken we stappen in partijvernieuwing die nodig zijn om de ChristenUnie klaar te maken voor de toekomst.

 • Dank voor het huidige bestuur en het dienstbetoon dat ze ten toon konden spreiden
 • Bid voor verkiezing van de nieuwe voorzitter en drie andere bestuursleden
 • Vraag om een goede communicatie over de manier waarop we partij willen zijn

ChristenUniefracties
Voor dit onderdeel kijk ik altijd even op de site en voor andere concrete onderwerpen kunt u dat ook doen. In deze brief wil ik nu wijzen op het pleidooi dat Roel Kuiper in de Eerste Kamer hield over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij wil dat het Hof niet meer doet dan waar het voor is ingesteld: de minimumstandaarden handhaven. Niet omdat een minimum altijd voldoende is, maar opdat het Hof zoveel gezag houdt dat zij deze rechten goed kan handhaven.

 • Dank dat uw fracties - lokaal en landelijk - kunnen pleiten voor waarheid en recht
 • Bid om de werking van Gods Geest, zoals genoemd in Jesaja 11: de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN
 • Vraag God dat Hij de landen in Europa geeft dat men de rechtstaat blijft handhaven

Europacongres op vrijdagmiddag 27 april in Den Haag
Europa bevindt zich in een diepe crisis. De euro had ons aan elkaar moeten verbinden, maar drijft de EU-lidstaten momenteel alleen maar uit elkaar. Groot-Brittannië staat inmiddels bij de uitgang, terwijl de solidariteit van Noord-Europa met Zuid-Europa snel afbrokkelt en populisten die van geen Unie meer willen weten groeien in populariteit. Hoe moet het verder?
Ook de ChristenUnie staat voor ingrijpende keuzes: het is cruciaal om Europa niet alleen maar te zien als een puur economisch project. Maar wat is een christelijk-sociale bijdrage aan het Europa-debat? Wat betekent het om niet economisch gewin, maar publieke gerechtigheid centraal te stellen binnen de Unie? De Tweede Kamerfractie organiseert, samen met Het Wetenschappelijk Instituut, de Eurofractie en ECPF een congres over deze vragen.

 • Wilt u meebidden voor een goede opkomst en een inspirerend congres?
 • Dank voor de sprekers: Arie Slob, Peter van Dalen, Gert-Jan Segers, Sander Luitwieler en Hans-Martien ten Napel
 • Bid dat het congres vrucht zal dragen, zowel binnen als buiten de partij

ECPM en  Crossroads - Christian Political Academy
In Oost Europa heeft de ECPM op 14 april een congres in Riga. Daarnaast is er voor de jongeren van diverse Europese christelijk sociale partijen komend jaar een academische cursus over de grondslagen voor christelijke politiek in Europa: Crossroads - Christian Political Academy. De deelnemers komen vier keer drie dagen bij elkaar in Roemenië, Kroatië en Nederland. Elke deelnemer heeft een mentor. Zo bouwt de jongerenbeweging ECPYN mee aan de toekomst.

 • Dank voor de doorgroei van de ECPM en bid voor haar plek in Europa
 • We zijn blij met de vele aanmeldingen voor Crossroads, bid hen een zegen toe
 • Bid speciaal voor Oost-Europese collega’s; dat ze worden opgebouwd, in visie en geloof

Ledenwerving en ledenadministratie
Een mooie aanleiding om deze keer het partijbureau weer te noemen vind ik in een nieuwe applicatie. U kunt uw eigen contactgegevens online inzien en veranderen, dat kan op www.christenunie.nl/mijnchristenunie. Als u dat bekijkt kunt u zich ook aanmelden voor een lokale nieuwsbrief, dus van een eigen kiesvereniging. Daarnaast is het aardig om te weten dat we flink ons best doen om leden te werven. De kiesverenigingen doen dat lokaal. Landelijk zijn er belacties.

 • Dank voor een goed functionerende partijorganisatie
 • Bid voor goede contacten, waardoor mensen betrokken raken, misschien wel lid worden
 • Bid voor de voorlichting van uw eigen kiesvereniging, dat het effectief zal zijn

Oudere werklozen

Een van de lezers is onlangs werkloos geworden. Hij wees me op de lastige positie die je als oudere werknemer op arbeidsmarkt inneemt. Hij schreef: samengevat zou ik meer bescherming, aandacht en verbreding van de mogelijkheden willen voor mensen die op hogere leeftijd in de WW terecht komen. Laten we daarom bidden.

 • Bid om de zorg die God nu al wil geven en om het besef dat Hij ons niet in de steek laat
 • Dank voor economische mogelijkheden, ook in tijden van crisis, zegen wat goed is
 • Bid om een economische ontwikkeling die minder succesvolle mensen meer ruimte geeft

Wens ik u een goede Stille Week en met vreugde gevierde Paasdagen toe

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari