Inbreng Cynthia Ortega inzake Samenvoeging Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

29-03-2012 00:00 29-03-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee.

Onderwerp:   Samenvoeging van de gemeente Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

Kamerstuk:   33 175

Datum:            29 maart 2012

De ChristenUnie-fractie heeft met verbazing kennis genomen van het onderhavig wetsvoorstel en vraagt de regering daarbij in het bijzonder af hoe zij in de veronderstelling blijkt dat het wetsvoorstel zowel de toets van het oude alsmede het nieuwe beleidskader doorstaat.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering helder uiteen te zetten waarom zij ervoor kiest dit wetsvoorstel wel aan de Kamer voor te leggen en niet in te trekken (zoals bij samenvoeging gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg), dan wel de besluitvorming hiervan uit te stellen (zoals bij samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Vlist, Schoonhoven en Ouderkerk). Deze leden vragen de regering hierbij vooral nadere uitleg in het kader van een consistent en transparant beleid.

Daar de regering aangeeft dat het onderhavig wetsvoorstel overeenkomt met zowel het oude als nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling, vragen de leden van de ChristenUnie-fractie de regering aan te geven welk beleidskader gebruikt is voor dit wetsvoorstel. Deze leden vragen de regering in het bijzonder kenbaar te maken hoe dit zich verhoudt met de aangenomen Motie Ortega-Martijn/Van Raak 1)  welke de regering verzoekt lopende herindelingdossiers te toetsen op basis van een en hetzelfde beleidskader.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering, in navolging van de Raad van State, helder aan te geven hoe het onderhavig wetsvoorstel zich verhoudt tot de mogelijkheid van de provincie om, zoals gesteld in het nieuwe Beleidskader, slechts in uitzonderlijke gevallen een herindelingsproces te initiëren. Hierbij vragen de leden van ChristenUnie-fractie de regering specifiek aan te geven of zij hiermee de mogelijkheden van de uitzonderlijke gevallen niet oprekken doordat het onderhavig wetsvoorstel spreekt van een noodzaak ‘met het oog op de toekomst ’ 2).

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering haar stelling, dat een 3+1 variant onvoldoende bijdraagt aan het veiligstellen van een duurzame toekomst, inhoudelijk te onderbouwen. Deze leden vragen de regering voorts hoe haar stelling dat een dergelijke variant onwenselijk is in het kader van het verminderen van de bestuurlijke drukte, zich verhoudt met het uitgangspunt dat herindelingen slechts van onderop mogen komen. Deze leden vragen de regering kenbaar te maken of zij hiermee nieuw beleid inzetten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering aan te geven op welke vlakken de inhoudelijke samenwerking tussen de vier gemeenten onvoldoende resultaten heeft opgeleverd en op welke vlakken dat wel succesvol is gebleken.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering kenbaar te maken of de keuze voor een eilandbrede ambtelijke organisatie in de optiek van Goedereede sinds 2011 een correcte weergave van de werkelijkheid is.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering in hoeverre de grote weerstand onder de burgers en bestuurders van Goedereede (schriftelijke enquête: 89% tegen, 1926 van de 1932 ingediende zienswijze negatief) bijdraagt aan een vruchtbare heringedeelde gemeente.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering inhoudelijk te onderbouwen of de streefdatum van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2013 voldoende recht doet aan de zorgvuldigheid en de complexiteit die gepaard gaat met een herindelingsproces.

1) Motie 28750-34, 26 oktober 2011

2) Advies Raad van State en Nader Rapport, p. 3, Kamerstuk 33175, nr. 4.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari