Schriftelijke vragen Arie Slob over koperdiefstal

02-04-2012 00:00 02-04-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   Koperdiefstal

Kamerstuk:   2012Z06718

Datum:            2 april 2012

Vraag 1

Kent u de berichten «Opstelten tekent convenant met Tennet over aanpak metaaldiefstal» 1) en «Tennet ondersteunt actie koperslag»? 2)

Vraag 2

Welke concrete maatregelen heeft u genomen sinds het tekenen van het convenant in juni 2011?

Vraag 3

Hoeveel koperdiefstallen op en rond het spoor waren er in 2010? Hoeveel waren er in 2011 en hoeveel in de eerste 3 maanden van 2012?

Vraag 4

Hoeveel vertragingsminuten waren er op het spoor als gevolg van koperdiefstal in 2011, 2011 en de eerste drie maanden van 2012?

Vraag 5

Welk inzicht in risicolocaties en risicotijdstippen heeft het Korps landelijke politiediensten (KLPD) verkregen door het doen van standaardaangifte van koperdiefstal? Hoe verwerkt het KLPD dit inzicht in de aanpak van koperdiefstal?

Vraag 6

Hoe hebben de gerichte inspanningen van het KLPD opsporingsteam sinds juni 2011 geleid tot een vermindering van koperdiefstal? Is de pakkans inderdaad vergroot? Hoeveel verdachten zijn sinds juni 2011 opgepakt en hoe verhoudt dit aantal zich tot de periode ervoor?

Vraag 7

Op welke termijn kan de Kamer de aangepaste wetgeving die is aangekon-digd (registratie en identificatieplicht bij contante inkoop van koper op alle locaties waar koper wordt ingekocht) tegemoet zien? Op welke termijn verwacht u dat de aangepaste wet- en regelgeving in werking treedt?

Vraag 8

Op welke termijn denkt u de richtlijn om de aard en omvang van de schade als strafverzwarende factor te laten meewegen bij het formuleren van de strafeis gereed te hebben? Op welke termijn is deze richtlijn naar verwachting van kracht?

Vraag 9

Kunt u duiden welke vorderingen u heeft gemaakt bij het in Europees verband samenwerken om rondtrekkende dadergroepen van koperdieven tegen te werken?

1) Rijksoverheid.NL, 28 maart 2012, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/03/28/opstelten-tekent-convenant-met-tennet-over-aanpak-metaaldiefstal.html

2) NOS.NL, 28 maart 2012, http://nos.nl/artikel/356549-tennet-ondersteunt-actie-koperslag.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari