Bijdrage Esmé Wiegman aan voortgezet algemeen overleg Duurzaam inkopen en palmolie

donderdag 05 april 2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   VAO Duurzaam inkopen en palmolie (AO d.d. 14/02)

Kamerstuk:   30 196

Datum:            5 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Er ligt een mooi advies over een ambitieus duurzaam inkoopbeleid, dat direct samen met de markt kan worden opgepakt. Het is mooi dat de staatssecretaris dit advies heeft omarmd. Er is enthousiasme, maar het moet niet bij papier blijven. De ChristenUnie wil dat er niet alleen wat voorbeelden uit het verleden op papier worden gezet, maar dat dit advies zo snel mogelijk bij enkele rijksprojecten in de praktijk wordt gebracht en dat leerervaringen worden uitgedragen. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de aanbevelingen uit het advies: "Duurzaam inkopen, 11 aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak met de markt" heeft overgenomen;

constaterende dat zowel het kabinet als het bedrijfsleven hoge ambities heeft wat betreft het verduurzamen van producten, diensten en werken en dat duurzaam inkopen een krachtig instrument is om de verduurzaming van markten te bevorderen;

overwegende dat het actief uitdragen van goede voorbeelden door het Rijk andere opdrachtgevers laat zien dat het advies daadkrachtig wordt opgepakt en stimuleert om dit voorbeeld te volgen;

overwegende dat de toepassing van het advies vooral een zaak van de praktijk is en maar beperkte beleidswijzigingen vereist;

overwegende dat de doelstelling is om de markt actief te betrekken bij de uitvoering van het advies;

verzoekt de regering:

- het advies "Duurzaam inkopen, 11 aanbevelingen voor een ambitieuze aanpak met de markt" toekomstgericht toe te passen door tenminste 10 rijksaanbestedingen die het komende jaar in de planning staan te selecteren als voorbeeldproject;

- de leerervaringen uit deze projecten met onder andere het aanbesteden op levensduurkosten, functioneel specificeren en dialoog met de markt actief uit te dragen;

- en de markt actief te betrekken bij de uitvoering van het advies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 167 (30196).

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Dit is een sympathieke motie, maar zij komt op mij over als "staatssecretaris, voer het advies uit".

Volgens mij hebben wij dit al behandeld. Kan mevrouw Wiegman zeggen wat zij extra beoogt met deze motie?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik heb nagezocht wat wij hebben besproken in het algemeen overleg. Dat was alweer een poosje geleden. Ik begrijp dat de staatssecretaris heeft gezegd het al uit te voeren en dat hij daarbij wijst op het verleden. Mijn verzoek met de motie is om, nu het rapport er ligt, het ook voor de toekomst toe te passen. Het moet niet alleen een papieren verleden zijn, maar wij moeten de komende tijd met tien concrete aanbestedingsprojecten aan de slag.

Mevrouw Van der Werf (CDA):

Het CDA heeft het iets anders opgevat. Wij wachten de beantwoording af.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari