Bijdrage Cynthia Ortega aan het voortgezet algemeen overleg Armoede en schuldenbeleid

10-04-2012 00:00 10-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris de Krom, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Armoede en schuldenbeleid (AO d.d. 04/04)

Kamerstuk:   24 515

Datum:            10 april 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien meteen mijn motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huishoudens als gevolg van de crisis en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet te kampen hebben met teruglopende inkomsten;

overwegende dat een terugval in de inkomsten een belangrijke oorzaak is voor het

ontstaan van schulden;

overwegende dat schulden zowel tot problemen voor de betrokkenen zelf als tot maatschappelijke kosten leiden;

van mening dat preventie zodoende van groot belang is om het ontstaan van schulden te voorkomen;

verzoekt de regering om met gemeenten afspraken te maken over het tijdig informeren van mensen over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen en de mogelijkheden die er zijn voor preventieve begeleiding om schulden te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 231 (24515).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari