Bijdrage Esmé Wiegman aan het VAO Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren

05-04-2012 00:00 05-04-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren (AO d.d. 21/03)

Kamerstuk:   29 325

Datum:            5 april 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Een van mijn overgebleven zorgen uit het algemeen overleg over vrouwenopvang en maatschappelijke opvang is de positie van kinderen. Er zijn jaarlijks duizenden kinderen die met hun moeder of vader meekomen naar een opvangcentrum en voor wie daar geen begeleiding beschikbaar is. Daarvoor is überhaupt geen geld beschikbaar. Als er geld aangevraagd wordt, is dat vaak ingewikkeld, want het moet bij jeugdzorg in de provincie van herkomst worden aangevraagd. Dat leidt tot grote fricties. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks enige duizenden kinderen met een ouder in een opvangcentrum verblijven vanwege huiselijk geweld of dakloosheid en dat deze kinderen risico's lopen voor het veilig en gezond opgroeien;

constaterende dat opvanginstellingen niet over medewerkers en middelen beschikken om kinderen die meekomen naar een opvanghuis te begeleiden en specifieke zorg te bieden;

overwegende dat gemeenten vanaf 2013 beleidsverantwoordelijk zijn voor de inzet van begeleiding en vanaf 2015 voor de inzet van jeugdzorg;

overwegende dat gemeenten dan de mogelijkheid hebben om integrale opvang, begeleiding en zorg te bieden aan gezinnen en kinderen in opvangcentra;

verzoekt de regering, te bevorderen dat (centrum)gemeenten concrete afspraken maken in de beleidsplannen voor de decentralisatie van begeleiding en jeugdzorg, gericht op het voorzien in de specifieke zorgvraag van kinderen die met een ouder in een opvangcentrum verblijven, en met gemeenten in overleg te gaan hoe op korte termijn de grootste knelpunten op te lossen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voortman, Kooiman en Bouwmeester. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58 (29325).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari