Inbreng Cynthia Ortega: Nader verslag wetsvoorstel eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem po

17-04-2012 00:00 17-04-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Nader verslag wetsvoorstel eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs.

Onderwerp:   Nader verslag wetsvoorstel eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Kamerstuk:   33 157

Datum:            17 april 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs. Zij stellen nog enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen bevestiging van de regering dat de kwaliteit van lesgeven, de kwaliteit van de lesinhoud, de bijdrage aan de brede ontwikkeling van leerlingen en goede begeleiding van leerlingen doorslaggevend zijn voor de Inspectie en de minister in de kwaliteitsbeoordeling van scholen en niet de opgetelde toetsscores op een beperkt aantal vakken van leerlingen. Zij vragen dit, omdat de nota naar aanleiding van het verslag verschillende indrukken geeft van de rol van toetsresultaten voor de kwaliteitsbeoordeling. Zo staat op pagina 18 te lezen dat leerlingresultaten slechts één van de indicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs vormen, maar ook dat gemiddelde toetsprestaties van leerlingen kunnen worden gebruikt als indicatie voor de kwaliteit van de school als geheel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering nader in kan gaan op de genoemde bezwaren tegen de Eindtoets van Cito op pagina 20 van de nota naar aanleiding van het verslag. Acht de regering het niet juist belangrijker dat er een toets wordt afgenomen die het niveau van leerlingen op verschillende terreinen objectief meet, in plaats van de verplichting om een van bovenaf opgelegde uniforme toets af te nemen? Waarom vindt de regering dat het publiek belang wordt geschaad wanneer scholen een eindtoets afnemen die voldoet aan de eis van toetsing van kernvaardigheden, maar tegelijkertijd beter aansluit bij de grondslag en opvattingen van de school?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari