Uw wil geschiede

27-04-2012 12:07 27-04-2012 12:07

April 2012

Uw wil geschiede

Lieve mensen,

De Heer Jezus heeft ons zelf geleerd om de Vader te bidden: “Uw wil geschiedde”. Daar heb ik voor deze brief weer eens over nagedacht. Het is een gebed van overgave, want wat de Vader wil, kan een angstige omweg zijn. Zoals toen het volk Israel uit Egypte ging, niet de directe weg langs Gaza, maar een vreemde weg, via de Rietzee. En hoe waren ze in Egypte gekomen? God had het op voorhand tegen hun voorvader Abram gezegd: “‘U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, vierhonderd jaar lang.” Hoe ze daar kwamen is een intrigerende geschiedenis, en Jozef zegt daarover aan zijn broers: “Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bereiken wat nu is gebeurd: het behoud van een talrijk volk.” Gods wil laat ruimte voor beslissingen van mensen, hele kwaadaardige beslissingen zelfs, maar Hij is zo overmachtig dat hij dat wat wij besluiten ter hand kan nemen om zijn goede wil ten uitvoer te brengen. En Jezus leert ons om dáár om te vragen. Al met al denk ik dat de wil van God een wil is die onze verwachting vormt. Het maakt dat wij anders worden, zodat we meer dan voorheen gaan uitkijken naar het opmerkelijke dat Hij ons geeft.


Gebedsonderwerpen

De wandelgangenovereenkomst.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tot overeenstemming gekomen over de komende begroting. Verheugend nieuws, ondanks alle offers die dat gaat kosten.
Zie ook het bericht op de ChristenUnie site: we hebben geknokt voor evenwichtig crisispakket

·         dank voor de wil om er samen uit te komen

·         bid voor de wijsheid die nodig is om compromissen goed uit te werken


Voorbereidingen verkiezingen

Zelfs de datum staat nog niet vast, 5 of 12 september. Maar de voorbereidingen zijn meteen begonnen. Wat worden de hoofdzaken in deze verkiezingstijd? Welke mensen komen er op de lijst? Op welke manier kunnen we de ChristenUnie en onze visie het beste presenteren?
Maar de lijsttrekker staat al vast: Arie Slob gaat het doen.

·         bid voor deze voorbereidingen, dat mensen elkaar verstaan en mooie oplossingen vinden

·         dank voor het overzicht dat God aan de partijleiding geeft en bid dat het vruchtbaar wordt

·         bid in het bijzonder voor Arie, dat God de Heer hem kracht geeft en beschermt


Ledencongres en congres voor de verkiezingen

Het ledencongres staat al maanden gepland voor 12 mei aanstaande. Partijleden kunnen elkaar daar spreken over tal van inhoudelijke onderwerpen en politieke workshops volgen. Bekijk hier het overzicht. Verder zullen we op deze dag afscheid nemen van onze voorzitter Peter Blokhuis en een aantal andere bestuursleden. Vanwege de verkiezingen volgt zeven weken later het verkiezingscongres, dat is op zaterdag 30 juni. Dan stellen de vertegenwoordigers van de lokale kiesverenigingen onze kieslijst voor de Tweede Kamer vast en het verkiezingsprogram.

·         Dank dat we samenkomen met geloof en een hoopvol perspectief op de toekomst

·         Bid dat dit handen en voeten krijgt in goede plannen en een sterke samenwerking


Meer geld voor beveiliging Joodse instelling van cruciaal belang

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat er meer geld beschikbaar komt voor de beveiliging van Joodse instellingen. De Joodse gemeenschap wordt jaarlijks opgezadeld met ruim 800.000 euro aan kosten voor beveiliging, maar moet daar zelf voor opdraaien. Echter, waarborging van de veiligheid van burgers is een kerntaak van de overheid, dus wil de ChristenUnie een voorstel indienen, die er toe leidt dat de Tweede Kamer opdracht geeft om hiervoor een oplossing te vinden.

·         dank dat ons land ruimte geeft aan Joodse activiteiten

·         bid tegen het geweld, tegen het antisemitisme en voor een gastvrije natieChristelijke vertegenwoordiging in Europa

Vrijdagmiddag 27 april is het Europacongres van de ChristenUnie. Wat is een christelijk-sociale bijdrage aan het Europa-debat? Wat betekent het om niet economisch gewin, maar publieke gerechtigheid centraal te stellen binnen de Unie? Hoe kunnen we als christenen samenwerken in de Europese politiek?

·         Dank voor de inspanningen en bid voor de verwerking van de discussie

·         Bid voor de ChristenUnie Eurofractie en voor de ECPM/ECPF


Afsluiting Masterclass christelijk-sociaal denken en doen

Het was een mooie bijeenkomst in Almere. Maar liefst 25 deelnemers studeerden af na zich een half jaar intensief te hebben verdiept in de kernwaarden van de ChristenUnie en gesterkt te worden in politieke competenties. We zijn blij met het ChristenUnie Opleidingscentrum, dat dit programma aanbood, samen met het Wetenschappelijk Instituut. Het voorziet in een behoefte. Ook in de toekomst moeten er steeds weer bekwame mensen beschikbaar zijn voor alle nodige functies.

·         dank voor het Opleidingscentrum en voor talentvolle deelnemers en docenten

·         bid voor het ontwikkelen van nieuw talent binnen de partij


Nogmaals over de crisis

Precies drie jaar geleden meldde deze gebedsbrief: bid en dank voor de crisis! Ik schreef toen: De vaart in onze economie is eruit, het stokt. Het is een historisch kruispunt. Maar vraag God dat Hij het gebruikt “als de bodem van een droogdok”. Als een boot zo’n dok invaart, lijkt die boot vast te lopen; hij gaat niet meer vooruit! Maar als er dan aan gewerkt wordt knapt zo’n boot wel op. Bid dat ons moreel kapitaal verrijkt wordt: dat we ook hierin eerst Gods Koninkrijk zoeken.

·         Blijf bidden dat God het ter hand neemt, net zoals Hij deed in Jozefs tijd

·         Dank dat Hij trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon


met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed

Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

Colofon:    Oplage 1212     E-mail gebed@christenunie.nl
Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en bij de ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

Wilt u uw e-mailadres of abonnement wijzigen?
Klik dan hieronder rechts op "(Mijn Nieuwsbrieven)" en log in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari