Schriftelijke vragen Cynthia Ortega over de brief van Own Your Own Home te Saba

16-05-2012 00:00 16-05-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan Minister Spies van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   De brief van Own Your Own Home te Saba

Kamerstuk:  

Datum:           16 mei 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brandbrief van Own Your Own Home Foundation aangaande het structureel tekort aan fondsen? Bent u bereid deze brief zo snel mogelijk inhoudelijk te behandelen?

Vraag 2

Klopt het tevens dat OYOHF onvoldoende middelen heeft om adequaat onderhoud aan woningen te verrichten? Bent u met ons van mening dit een zeer onwenselijke situatie betreft, temeer omdat dit vooral huishoudens met lagere inkomens treft?

Vraag 3

Bent u met ons van mening dat deze huidige regeling, geënt op de VROM-wet BES, tot de onhoudbare situatie leidt waarbij ‘woningcorporaties’ geen kostendekkende huuropbrengst kunnen innen daar het gemiddelde inkomen op Saba laag ligt? Zo ja, bent u voornemens de regeling op de openbare lichamen gelijkwaardig te stellen aan het Europees deel van Nederland door ook op Bonaire, Sint Eustatitius en Saba huursubsidie in te voeren? Zo, nee waarom niet?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe groot het tekort van de vrije uitkering is geweest zoals berekend in het referentiekader? Bent u bereid om de correctie mee te nemen in de voorjaarsnota? Zo, nee waarom niet?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari