Stemverklaring Cynthia Ortega inzake Wetsvoorstel Herindeling: Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

22-05-2012 00:00 22-05-2012 00:00

Stemverklaring van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake het Wetsvoorstel Herindeling: Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

Onderwerp:   Wetsvoorstel Herindeling: Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

Kamerstuk:     32 280

Datum:            22 mei 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Herindelingsbesluiten zijn zeer ingrijpend en vergen een uiterst zorgvuldige aanpak. Het hele herindelingsproces, afgezet tegen het herindelingskader, verdient geen schoonheidsprijs. De handelwijze van de minister heeft veel verwarring met zich gebracht. De fractie van de ChristenUnie heeft echter haar politieke verantwoordelijkheid willen nemen, mede gezien de precaire situatie waarin vooral Muiden zich bevindt. Om die reden hebben wij vorige week voor beide amendementen van collega Van Beek gestemd. Daarmee hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor de GV3-variant, dat wil zeggen een fusie van Bussum, Naarden en Muiden. Voor deze variant bestaat meer bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Een meerderheid van deze Kamer heeft echter deze optie verworpen, waardoor nu alleen de GV4-variant, een fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Weesp, ter stemming voorligt. Dat betreuren wij, omdat deze optie op minder bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak kan rekenen in de betrokken gemeenten. Juist deze variant houdt voor de sterkste en grootste gemeente een gedwongen herindeling in. De fractie van de ChristenUnie heeft een grote stap gezet, maar het heeft helaas niet geholpen. De fractie van de ChristenUnie is een voorstander van herindelingen van onderop, waarbij het herindelingsproces zorgvuldig moet zijn doorlopen. Daarom kan mijn fractie nu niet anders dan tegen het wetsvoorstel stemmen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari