Pinksteren: bekeert u

vrijdag 25 mei 2012 23:12

Mei 2012

Bekeert u

Lieve mensen,

Vandaag heb ik deze twee woorden via internet teruggezocht in het Nieuwe Testament en gekeken naar het verband waarin ze staan. Johannes de doper zegt: doe dat want het koninkrijk der hemelen is nabij. Als Johannes gedood wordt neemt Jezus het stokje over, ook bij Jezus gaat het om een nieuw bewind: de regering vanuit de hemel. Om daaruit te kunnen leven moet je worden als een kind, heel ontvankelijk. Met Pinksteren klinkt hetzelfde opnieuw: “bekeert u!“ Petrus zegt dat in zijn eerste preek. En de context? Wat is bij Petrus het hoe en waarom? De overgave aan Jezus: “laat u dopen…” Speelt de hemel nog een rol? Nou en of: “ … en ontvang de Heilige Geest”. Zo gaat het inderdaad om dat nieuwe beheer dat vanuit de hemelen krachtig wordt in ons leven. Dat is Pinksteren.

De campagne voor deze nieuwe regering begon bij Johannes de doper. Hij voorspelde reeds de komst van de Geest: “Hij die na mij komt zal u dopen met de heilige Geest en met vuur”. Jezus liet zich bij hem dopen en waarachtig: de hemelen gingen open en de Geest kwam, concreet en zichtbaar in een duif! Bekeren is een je afwenden van verkeerde prioriteiten, want je gaat de levende en waarachtige God dienen. Je leeft als een schaap bij de Goede Herder. Ook in het boek Openbaringen gaat het bij bekering om de Geest. “Hoor wat die Geest zegt”. En onze Herder is geen doetje: “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u”.

Na dit laatste citaat komt de bijbel opnieuw uit bij het koninkrijk der hemelen. Want Jezus ging tijdens zijn hemelvaart naar zijn troon, maar hier in Openbaringen belooft hij: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

Zo komen we toch weer bij politiek uit. Politiek is praktisch: beslissen en handelen. Dat is nog niet wat het zal zijn als we bij de Heer zijn. Dan zijn we zo intiem, dat onze beslissingen rechtstreeks komen van de troon van God, we zitten dan bij Hem op schoot. Dat is nu nog niet het geval. Maar we kunnen telkens weer vragen om zijn Geest. Als we dat doen wenden we ons naar Hem toe en dat is bekering. Bid u met ons mee?

 

Bidden en danken voor personen

Omdat we niet zien wat er in de hemelen gebeurt, kan het verleidelijk zijn om te stoppen met bidden. We zien niet hoe onze voorbede meewerkt in het werk dat prominente mensen op aarde mogen doen. Maar ze vragen wel om uw voorbede en de Bijbel doet dat uitdrukkelijk ook.

 • bid voor Arie Slob onze nieuwe lijsttrekker, voor de mensen om hem heen, voor zijn gezin
 • bid voor onze andere Kamerleden: Joel, Esmee, Cynthia en Carola; ook voor Roel en Peter
 • bid voor iemand die de Heer op uw hart legt (God weet wie Hij u zo toevertrouwen kan)

Bidden en danken voor meebidders

Mensen die thuis of op gebedskringen bidden lijken op schoonmakers na schooltijd. Je ziet hen niet werken. Maar door hun inspanning is de werkruimte minder stoffig. Nu er van alles en nog wat gebeurt in ons land en in Europa mogen we bidden dat er meer mensen aan voorbede doen.

 • Bid voor goede initiatieven, dat mensen elkaar aanmoedigen of zelfs samenkomen daarvoor
 • Bid voor gebed in uw stad of gemeente, opdat de plannen in uw omgeving gezegend worden
 • Bid voor een goede gebedsstijl, een stijl waarin het ontzag voor de Heer herkenbaar is

Zomaar een actuele situatie: het aantal Kamerleden in het parlement.

De kwaliteit van de volksvertegenwoordiging gaat de ChristenUnie nauw aan het hart. Het is bedroevend dat te weinig gezien wordt dat parlementariërs maatwerk leveren. Er zijn serieuze plannen om hun aantal terug te brengen naar 100 in de Tweede Kamer en 50 voor de Eerste Kamer. Eén Tweede Kamerlid op iedere 160.000 Nederlanders vindt de ChristenUnie beslist te weinig. Dat hoort niet bij de kwaliteit die wij beogen.

 • Bid dat de Geest de partijen aanspoort tot kwaliteit en actieve betrokkenheid bij hun achterban
 • Bid voor de minder zichtbare leden van grote fracties en de medewerkers van kleine fracties
 • Bid voor een hersteld vertrouwen tussen volk en volksvertegenwoordiging

Bidden en danken voor Europa

Terwijl er grote onzekerheid is over de toekomst van Griekenland en de rol van de Euro gaat het eigenlijke parlementaire werk gewoon door. Ook daar gaat het dikwijls over betrouw­baar­heid van mensen. Wat als die het eigenbelang zoeken ten koste van elkaar?  Zoals bij het lozen van gif, wanneer men dat stiekem met scheepsbrandstof mengt; om het illegaal (en onvolledig!) te kunnen verbranden op zee. Peter van Dalen stelde er vragen over in het Europees parlement.

 • Bid zoals de profeet Habakuk bad in tijden van rampspoed: “denk in Uw toorn aan ontferming”
 • Bid tegen hoogmoed en overmoed, bid voor een nuchter aanpak en goed zakelijk inzicht
 • Dank voor parlementaire controle en bid dat het effect zal hebben

Bidden en danken voor regering en begrotingsplannen

Het was een opmerkelijk resultaat. Vijf partijen die zeer verschillend over het landelijk beleid denken konden voor de begroting van komend jaar een akkoord bereiken. Een gebrek aan overeenstemming had zomaar rampzalig kunnen worden. Zelf zie ik het als een blijk van Gods bewogenheid dat  men in Den Haag tot overeenstemming kon komen. In de vorige zomervakantie stond ik bij het monument van een vissersschip dat is gezonken toen de bemanning onenigheid kreeg tijdens een storm. Dat was een rampzalige onenigheid; dus soms is het nemen van beslissingen belangrijker dan weglopen of het blijven zoeken naar iets beters.

 • Dank voor doorzettingsvermogen en voor de wil om er uit te komen
 • Bid om Gods goedheid: de maatregelen zijn noodgedwongen hard, maar Hij kan het zegenen
 • Bid voor Mark Rutte en de andere ministers; vraag Gods zegen voor hun ministeries

Voorbereidingen voor de verkiezingen

Die voorbereidingen zijn in volle gang, de campagne loopt. Er wordt heel hard gewerkt aan verkiezingsprogramma’s (wat vinden wij?), kandidatenlijsten (wie mag ons vertegenwoordigen?) en aan de campagne (hoe ben je zichtbaar als partij?). De ChristenUnie hoopt dat al haar leden betrokken raken en in hun eigen omgeving uitdragen dat christelijke politiek er toe doet.

 • Bid voor uw lokaal bestuur, dat ze rijk worden in goede initiatieven die motiverend werken
 • Bid voor de  campagneleiding Gert Jan Segers en Erik van Dijk en voor de teams
 • Bid voor een landelijke dekking, dat er overal zichtbare acties zijn en genoeg campaigners

Nogmaals verkiezingen: “voor de verandering! ChristenUnie!”

Voor de verandering” is de in de campagneleus van de ChristenUnie. Het lijkt een beetje op het woord waarmee Johannes de hemelse regering aan de orde stelde. Stel je open voor een nieuw beleid. Maar waar onze Heer een appel doet op onze meest beslissende grondhouding, beperkt de politiek zich tot de praktijk van die goede houding: ben je bereid om het anders te doen?

 • Bid dat de campagne tot zijn recht komt
 • Bid nu al met het oog op de Kamer en de regering die Nederland straks krijgen moet
 • Vraag om een open deur voor een goede boodschap
 • Bid voor het verkiezingscongres, die hopen we te houden op 30 juni  in Amersfoort

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

Colofon:    Oplage 1199     E-mail gebed@christenunie.nl
Dit is de maandelijkse gebedsbrief van de ChristenUnie. De ChristenUnie waardeert het enorm dat zoveel mensen biddend betrokken zijn bij de politiek en bij de ChristenUnie. Geef deze mogelijkheid door aan mensen die u kent. Nieuwe bidders kunnen zich aanmelden via www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Reacties op 'Pinksteren: bekeert u'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari