Schriftelijke vragen Cynthia Ortega inz. aanhoudende problemen postvoorziening openbare lichamen BES

donderdag 31 mei 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn en het lid Hachchi (D66) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   De aanhoudende problemen met de postvoorziening op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Kamerstuk:   2012Z10833

Datum:            31 mei 2012

Vraag 1

Klopt het dat de postvoorziening op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba nog altijd niet naar behoren functioneert?

Vraag 2

Is het de staatssecretaris bekend dat burgers aanmaningen krijgen van rekeningen die ze niet of te laat hebben ontvangen of anderzijds niet aan verplichtingen kunnen doen en daarbij boetes riskeren? Bent u met mij van mening dat het onrechtvaardig is om burgers aansprakelijk te stellen voor dergelijke boetes en andere schades als gevolg van de problemen bij de postvoorziening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen zodat burgers hiervan niet langer de dupe zullen zijn?

Vraag 3

Kan de staatssecretaris in detail aangeven welke problemen zich nog altijd bij de postvoorziening voordoen? Bent u met mij van mening dat het instellen van postcodes voor de openbare lichamen een groot deel van de problemen zou verhelpen? Zo ja, wanneer worden de postcodes ingevoerd? Zo nee, waarom niet?  In hoeverre zijn de problemen met de postvoorziening te wijten aan de doorvoer van de post via Curaçao? In hoeverre zijn de problemen te wijten aan het feit dat internationale postbedrijven nog altijd onvoldoende op de hoogte zijn van de staatsrechtelijke wijzigingen van 10-10-2010? Heeft de Universal Postal Union (UPU) inmiddels het verzoek van de staatssecretaris overgenomen om ´Caribisch Nederland´ dan wel ´Dutch Caribbean´ toe te voegen aan het code systeem?

Vraag 4

Hoe verhoudt de aanhoudende problematiek zich met de toezegging van de staatssecretaris dat de postvoorziening vanaf eind 2011 tot een acceptabel kwaliteitsniveau moet hebben geleid? 1)

Vraag 5

Hoe verhouden deze problemen zich met het plan van aanpak met concrete verbeterplannen waarover de staatssecretaris afgelopen februari sprak? 2)  Bent u bereid een overzicht te verschaffen van de belangrijkste verbeterplannen die zijn afgesproken? Is de Nieuwe Post N.V. in de optiek van de staatssecretaris voortvarend aan de slag gegaan met deze verbeterplannen? Zo nee, welke maatregelen heeft de staatssecretaris, in nauw overleg met de toezichthouder, ondernomen? Zo ja, op welke punten zijn er duidelijke verbeterslagen gemaakt?

Vraag 6

Voldoet de Nieuwe Post N.V. , met inachtneming met de aanhoudende problematiek die nu al twee jaar voortsleept, aan haar wettelijke verplichtingen? Heeft de toezichthouder, het Agentschap Telecom, aanleiding gezien om een aanwijzing te geven? Zo ja, kunt u aangeven of er voldoende gevolg aan deze aanwijzing is gegeven? Zo nee, kunt u aangeven op basis waarvan er geen aanwijzing is gegeven?

Vraag 7

Zijn de aanhoudende problemen aanleiding om per 1 januari 2013, wanneer de postconcessie van Nieuwe Post N.V. verloopt, een nieuwe postleverancier te overwegen? Zo ja, heeft de staatssecretaris al een andere leverancier op het oog?

1) Zie bijvoorbeeld de vragen van het lid Hachchi (D66) met kenmerk 2011D14176, 21-3-2011

2) Zie AO inzake BES aangelegenheden Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 januari jl.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari