Europees geld TEN-T mogelijk voor havens Nijmegen en Tiel

Nijmegen08-06-2012 15:46 08-06-2012 15:46

"Ontwikkeling van binnenhavens Nijmegen en Tiel is mogelijk met Europees geld", aldus Europarlementariërs Peter van Dalen (Christen Unie) en Corien Wortmann-Kool (CDA) naar aanleiding van een werkbezoek aan deze binnenhavens in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens onder leiding van Marijke van Haaren.

In Europa wordt momenteel gewerkt aan het Europese transportfonds TEN-T voor de periode 2014-2020. Dit fonds moet zorg dragen voor een optimaal infrastructuurnetwerk in Europa, waarin havens een belangrijke schakel zijn voor het vervoer over water. Om dit netwerk aan te leggen is Europese co-financiering beschikbaar, naast de bijdragen die lidstaten zelf moeten doen om de infrastructuur aan te leggen. Van Dalen en Wortmann verwachten dat het mogelijk is voor havens, zoals Nijmegen en Tiel hier deel van uit te maken.

Volgens Van Dalen spelen havens in het binnenland, zoals die van Nijmegen en Tiel, een cruciale rol in het Europese vervoersnetwerk: ,,Binnenhavens zorgen ervoor dat de goederen die in de grote zeehavens binnenkomen, snel en soepel verder worden vervoerd. Neem Rotterdam, waar de A15 helemaal vol staat. Als de goederen daar op een binnenvaartschip worden geladen kunnen ze zo naar Tiel of Nijmegen worden gebracht en van daaruit verder. Rotterdam kan zelfs niet zonder de Nederlandse binnenhavens.”

Corien Wortmann-Kool is het daarmee eens: "Europa blijft ons achterland en dus onze afzetmarkt. Binnenhavens zijn een belangrijke schakel voor het vervoer in Europa. Juist investeren in een sterker binnenhavennetwerk kan de Europese en Nederlandse transportsector vooruit helpen. Vanuit Europa is er daarom meer aandacht voor vervoer over water en overslagfaciliteiten noodzakelijk."


"Als de binnenvaart in Europa beter wordt gebruikt en over een groot en flexibel netwerk beschikt, is er meer ruimte voor deze milieuvriendelijke vorm van vervoer. Dat is een goede ontwikkeling", aldus beide Europarlementariërs. Het Europese infrastructuurnetwerk is de ruggengraat van onze economie. Investeringen blijven belangrijk, want ondanks de economische crisis is de verwachting dat het vervoer zal toenemen. In het Europees Parlement loopt momenteel de discussie over herziening van de investeringsstrategie in het TransEuropese Netwerk (TEN-T), waarvan binnenhavens een belangrijk onderdeel zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corien Wortmann (0646357257) of Benjamin Beldman (0646041009)

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari