Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over De relatietherapie

14-06-2012 00:00 14-06-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   De relatietherapie

Kamerstuk:   2012Z12002

Datum:            14 juni 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het advies om hulp voor relatieproblematiek niet meer onder te verzekeren geneeskundige GGZ (het basispakket) te laten vallen, zoals blijkt uit het adviesrapport ‘Geneeskundige GGZ’, welke is uitgebracht door het College van Zorgverzekeringen (CVZ). 1)

Vraag 2

Bent u het er mee eens dat scheiden in veel gevallen leidt tot toename van (problematische) schulden zoals beweerd wordt in het artikel ‘Als scheiden te duur is, moet je creatief zijn’?

Vraag 3

Bent u het er mee eens een scheiding voor kinderen problematische gevolgen kan hebben? 2)

Vraag 4

Bent u van plan om dit advies van CVZ over te nemen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken van de handreiking voor gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin die deze zomer gepubliceerd zal worden en waar aandacht wordt besteed aan de gevolgen van relatieproblemen tussen ouders en de wijze waarop CJGs op dit terrein een rol kunnen spelen? 3)

Vraag 6

Bent u het er mee eens dat reductie van bewezen effectieve partner-relatiebehandeling zal leiden tot toename van het aantal scheidingen, gegeven dat deze behandelingen bij 70% van de echtparen een duidelijk positief effect heeft 4) ?

Vraag 7

Bent u het er mee eens dat de gevolgen van een scheiding voor kinderen tot ver in de volwassenheid meetbaar kunnen zijn 5)?

Vraag 8

Bent u het er mee eens dat toename van het aantal scheidingen een extra druk betekent op de (sociale) woningmarkt en extra kosten meebrengt voor kinderopvang, juridische hulpverlening 6) en jeugdzorg en dat de omvang hiervan nog nader onderzocht dient te worden

Vraag 9

Bent u bereid om er op aan te dringen om de verspreiding en uitvoer van preventieve programma’s gericht op (echt)scheidingspreventie en relatieverbetering te ondersteunen en gemeenten te stimuleren deze programma’s in te zetten binnen de lokale gemeenschap?

Vraag 10

Bent u bereid om nader onderzoek te doen naar de (financiële) gevolgen van (echt)scheiding in Nederland zodat betrouwbare Nederlandse data beschikbaar komen welke als basis kunnen dienen voor toekomstig beleid gericht op vermindering van de maatschappelijke kosten ten gevolge van (echt)scheiding?

Vraag 11

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg over het Pakketadvies op 21 juni?

1) Bron: adviesrapport geneeskundige GGZ- deel 1, uitgegeven door college van Zorgverzekeringen. www.cvz.nl/binaries/content/documents/cvzinternet/nl/documenten/rapporten/2012/rpt-1204-geneeskundige-ggz-1e-deel.pdf

2) Bron: NRC, 2 juni 2012

3) Bron: antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU) en Voordewind (CU) op het rapport ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook’?

4) Bron: Lebow, J.L.; Chambers, A.L. et al. (2012) Research on the treatment of couple distress, Journal of Marital and family therapy, (38) p 145-168.

5) Bron: NWO-Rapport: Kinderen en echtscheiding (2009), E. Spruijt, pag 33-34. www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOA_7VVD9S/$file/State_of_the_Art_Spruijt.pdf

6) Bron: Rapport Blauw research (2012) Rapport Echtscheiding en lokaal bestuur. www.marriageweek.nl/wp-content/uploads/2012/02/Rapport-Echtscheiding-Lokaal-Bestuur-jan.2012.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari