Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over het bericht Dubbel verdriet om verlies Danique

13-06-2012 00:00 13-06-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht Dubbel verdriet om verlies Danique

Kamerstuk:   2012Z11860

Datum:            13 juni 2012

Vraag 1

Kent u het bericht  ‘Dubbel verdriet om verlies Danique’ en het bericht ‘Danique blijkt nergens recht op te hebben’? 1)

Vraag 2

Bent u met mij van mening, dat dit verhaal schijnend is?

Vraag 3

Waarom gelden er verschillende rechten voor ouders die hun kind verliezen na een verschillende zwangerschapsduur? Wat is het verschil tussen het verliezen van een kind na een zwangerschap van 22 weken, 25 weken of 40 weken?

Vraag 4

Bent u met mij van mening dat het vreemd is, dat er een situatie kan ontstaan waarbij ouders wel grafrechten en vergunningen dienen te betalen, terwijl er geen rechten worden toegekend op het gebied van vergoeding van begrafeniskosten en het ontvangen van verlof? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Vraag 5

Wat is de reden, dat ouders onder druk worden gezet om voor de 24 weken van de zwangerschap een beslissing te nemen, als het gaat om het vroegtijdig afbreken van de zwangerschap?

Vraag 6

Waarom krijgen ouders niet meer tijd om na te denken, de zwangerschap verder uit te dragen en te beslissen wat voor hen een goed moment van afscheid is, zodat ze zich daar beter op kunnen voorbereiden? Bent u met mij van mening dat het beter zou zijn als deze tijd er wel zou zijn?

Vraag 7

Wat gaat u doen om de zorg voor ouders en het kind rondom de 20 weken echo te verbeteren, zodat kinderen een waardig afscheid kunnen krijgen en hun ouders de tijd krijgen om dit alles lichamelijk en psychisch een plekje te kunnen geven?

Vraag 8

Bent u met mij van mening dat de rol van de arts dienstbaar zou moeten zijn ten opzichte van de rol van de ouders? Zo ja, op welke manier kan deze rol beter ingevuld worden?

Vraag 9

Bent u met mij van mening dat dit bericht laat zien dat de abortusgrens hopeloos achterhaald is en de abortusgrens niet in het belang van het kind en van de ouders is? Zo ja, bent u bereid om de 20 weken echo buiten de werking en sfeer van de abortuswetgeving te halen?

1) Stentor, zaterdag 9 juni 2012 en Meppeler Courant, vrijdag 8 juni 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari