Inbreng Cynthia Ortega inzake de Wet aanpassing uitkeringsduur Appa

15-06-2012 00:00 15-06-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake Wet aanpassing uitkeringsduur Appa

Onderwerp:   Wet aanpassing uitkeringsduur Appa

Kamerstuk:   33 298

Datum:            15 juni 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhavig wetsvoorstel wat beoogt de maximumduur van de uitkering te beperken.

Deze leden verzoeken de regering aan te geven wanneer de separate wijziging van de Appa, aangaande de flexibele pensioengerechtigde leeftijd, naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal worden gestuurd.

Genoemde leden geven de regering in overweging, in lijn met de opmerkingen van de Raad van State, een nadere onderbouwing te geven over de vraag waarom de rechtspositieregeling, waaronder die van huidige ambtsdragers, wordt ingeperkt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering een schatting te geven hoeveel politieke ambtsdragers na het verstrijken van drie jaar en twee maanden nog geen nieuwe inkomsten heeft kunnen verwerven.

Deze leden vragen de regering aan te geven in hoeverre er bij de betrokken partijen waarmee overleg is geweest nog fundamentele bezwaren bestaan bij het invoeren van het onderhavig wetsvoorstel. Voorts vragen bovengenoemde leden, indien dergelijke bezwaren nog voortleven, de regering kan aangeven waarom zij niet tegemoet kan komen aan deze bezwaren.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari