Bijdrage Cynthia Ortega aan het plenair debat over de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

20-06-2012 00:00 20-06-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een plenair debat met staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Wet afschaffing huishoudinkomenstoets

Kamerstuk:   33 277

Datum:            20 juni 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook de ChristenUnie is natuurlijk verheugd over dit debat vandaag. Wij hebben er destijds echt voor gestreden om te voorkomen dat de huishoudinkomenstoets zou worden ingevoerd. Zo zien wij toch maar weer wat democratie doet in ons land. Het is een meerderheid in de Kamer gelukt ervoor te zorgen dat nu een wetsvoorstel voorligt waarmee de huishoudinkomenstoets wordt afgeschaft. Ik complimenteer de leden van de Kamer daarmee, maar ook de staatssecretaris die dit ruimhartig heeft opgepakt en ervoor zal zorgen dat deze maatregel snel wordt teruggedraaid.

Wij zijn ook zeer over te spreken over het feit dat dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 geldt. Mensen die een gevoel van onrecht hadden, krijgen nu de indruk dat dit wordt teruggedraaid. Er zijn jongeren die ons hebben geschreven dat zij de dupe zijn geworden, of zelfs moeten verhuizen omdat er straks gekort gaat worden op hun uitkering. Soms krijgen zij helemaal geen uitkering meer. Zij moeten wel de zorg voor het gezin op zich nemen. Al die nare effecten zijn nu van de baan en daar zijn wij heel blij over.

De fractie van de ChristenUnie steunt dit wetsvoorstel van harte. Ik vraag de staatssecretaris wel extra aandacht te schenken aan de voorlichting. Het is goed dat hij dit belang ook onderschrijft. Toch heb ik nog een vraag. De staatssecretaris geeft aan dat de gemeente kan besluiten om geen gebruik te maken van de ruimte om een eerder afgewezen aanvraag voor een bijstandsuitkering te herzien. Hij verwacht niet dat dit tot onduidelijkheid bij de burgers leidt, omdat de gemeenten moeten motiveren hoe zij met deze bevoegdheid zijn omgegaan. Op welke manier gaat de staatssecretaris erop toezien dat potentiële cliënten worden gewezen op de mogelijkheid alsnog zelf de uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen? Ik verneem graag een reactie van de staatssecretaris.

Ik heb in de memorie van toelichting gelezen dat de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid gemeenten gaat ondersteunen bij de voorlichting aan de burgers die door de huishoudinkomenstoets sinds 1 januari 2012 niet in aanmerking komen voor een uitkering. De fractie van de ChristenUnie vraagt de staatssecretaris of hij ook de mensen die geen gebruikmaken van de geboden ruimte meeneemt in de informatiecampagne. Ik hoor graag de toezegging van de staatssecretaris.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari