Verslag Algemeen overleg Landbouw & Visserijraad

16-02-2006 14:01 16-02-2006 14:01

De heer Slob (ChristenUnie) is tevreden dat het controlesysteem goed
functioneert, zoals bij de cadmiumvervuiling is gebleken.
De ontwikkelingen rondom de vogelgriep zijn reden tot grote zorg. De
heer Slob steunt de maatregelen van de minister, met name de afschermplicht.
Is al bekend of de verdachte gevallen van sterfte onder zwanen met
het vogelgriepvirus te maken hebben? Langdurig ophokken is geen duurzame
oplossing. Hoe staat het met het vaccineren van hobbydieren en
pluimvee? Dit virus dient zo goed mogelijk bestreden te worden, mede
met het oog op eventuele gevaren voor de volksgezondheid.
De compensatie voor de prijsdaling van suiker is in de eerste twee jaar is
slechts 60%. Pas vanaf 2008 gaat de overeengekomen 64,4% in. Rekening
houdend met de modulatiekorting is de werkelijke compensatie in 2007
maar 57%. Waarom blijft de minister terughoudend ten aanzien van de
suggestie om het LEI het suikerakkoord grondig te laten analyseren? Naar
aanleiding daarvan kan flankerend beleid ontwikkeld worden. De
gevolgen voor het noordoosten van het land zijn groot. Welke invloed
heeft de mening van het Europees Parlement op de uitwerking van het
suikerakkoord?

Er mogen geen wonderen verwacht worden van het telen van gewassen
voor bio-energie, maar dit is wel een kansrijke sector. Het kabinet moet
alle mogelijkheden benutten voor een goed bio-energiebeleid in Europa.
Om bedrijven de noodzakelijke investeringen te kunnen laten doen, moet
perspectief op langere termijn geboden worden.
Het actieplan dierenwelzijn is toe te juichen. Het is goed dat er in dat kader
indicatoren voor het dierenwelzijn worden ontwikkeld. Op een aantal
punten kan het nog beter. Harmonisatie van het controle- en sanctiebeleid
is essentieel. Ziet de minister mogelijkheden om de Nederlandse «nee,
tenzij»-benadering voor ingrepen bij dieren ook in Europa ingang te doen
vinden?

Hoe staat het met het bijeenbrengen van middelen voor verduurzaming
van de visserij? Hoe werken de brandstofmaatregelen uit? Wat is stand
van zaken met betrekking tot de opkoopregeling?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari