Schriftelijke vragen Cynthia Ortega: bericht gebruik rekenkaart is niet toegestaan bij eindexamens

maandag 25 juni 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn en het lid Biskop (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat gebruik van de rekenkaart voor leerlingen met een rekenstoornis niet is toegestaan bij de eindexamens

Kamerstuk:   2012Z12792

Datum:            25 juni 2012

Vraag 1

Was voor leerlingen met dyscalculie al twee jaar bekend dat zij geen rekenkaart mochten gebruiken bij de examens, aangezien u meldt dat de exameneisen twee jaar bekend zijn? Waarom wordt niet gekozen voor een jaar uitstel van deze maatregel, aangezien de exameneisen aangescherpt zijn en leerlingen met dyscalculie onvoldoende voorbereidingstijd hebben gehad op een examen zonder rekenkaart? 1)

Vraag 2

Waarom stelt u dat u er alles aan doet om scholen te faciliteren om leerlin-gen met dyscalculie in staat te stellen hun diploma te halen, terwijl het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD) voor het voortgezet onderwijs pas medio 2012 beschikbaar komt? Dit protocol komt toch te laat voor de huidige groep examendeelnemers?

Vraag 3

Verlangt u van scholen om in strijd met de WGBH/CZ 2) te handelen, aangezien de Commissie Gelijke Behandeling in haar uitspraak heeft gesteld dat van een school kan worden verlangd dat zij aanpassingen verricht die mogelijk in strijd zijn met lagere regelgeving, in dit geval de exameneisen?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 2826.

2) WGBH/CZ: Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari