Schriftelijke vragen Esmé Wiegman inzake Ambulances op de vluchtstrook (vervolgvragen)

29-06-2012 00:00 29-06-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Ambulances op de vluchtstrook (vervolgvragen)

Kamerstuk:  

Datum:            29 juni 2012

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen van het lid Slob over het gebruik van de vluchtstrook door ambulances? 1)

Vraag 2

Kunt u uitleggen waarom lijnbussen bij structurele congestie op de hoofdrijbaan een ontheffing kunnen krijgen voor gebruik van de vluchtstrook, terwijl in deze situaties B-ritten van ambulances nog steeds in de file moeten staan en niet een dergelijke ontheffing krijgen, maar per rit een verzoek moeten indienen bij de Meldkamer?

Vraag 3

Bent u ermee bekend dat een terminale kankerpatiënt in de regio Amsterdam ruim drie kwartier in de file heeft gestaan, ondanks het verzoek aan de meldkamer om over de vluchtstrook te mogen gaan rijden met 50 km per uur?

Vraag 4

Klopt het dat dit verzoek door de meldkamer werd afgewezen omdat de verzekering een eventueel ongeluk op de vluchtstrook niet zou dekken? Zo ja, bent u bereid deze belemmering van het gebruik van de vluchtstrook weg te nemen?

Vraag 5

Hoe vaak gebeurt het dat meldkamers een verzoek van ambulancebemanning om de vluchtstrook te gebruiken niet honoreren?

Vraag 6

Wat zijn de resultaten van het onderzoek van de minister van VWS naar de eventuele knelpunten die er resteren en die om een oplossing vragen met betrekking tot het gebruik van de vluchtstrook door ambulances? Indien dit onderzoek nog niet is afgerond: bent u bereid dit uiterlijk in september van dit jaar naar de Kamer te sturen?

1) Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, Aanhangsel 2347

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari