ik en mijn huis...

29-06-2012 18:37 29-06-2012 18:37

Juni 2012

 

Ik en mijn huis… (Gen. 34 en Jozua 24)

Lieve mensen,

Het gebeurde bij Sichem. Daar was de dochter van Jakob verkracht. Toen overvielen haar broers brutaalweg de stad en doodden al wie mannelijk was. Dat is misdaad op misdaad!Wat zal de derde misdaad worden? Zullen de volken rondom tegen Jakob optrekken en zijn hele familie vermoorden? Jakob is daar bang voor: “Jullie hebben mij en mijn huis in het ongeluk gestort!”.

Ruim 400 jaar later zijn Jakobs nakomelingen opnieuw in Sichem. Jozua roept daar alle stammen van Israël bijeen, dat wil zeggen rechters, stamhoofden, iedereen die recht moet doen aan anderen. Dat wordt de plek waar hij een boodschap van God doorgeeft. God laat zien hoe Hij bezig is om recht op aarde te brengen. Daartoe had God Terach en zijn zonen Abraham en Nachor weggehaald  uit het gebied ten oosten van de Eufraat. Hij treft Egypte met plagen. Hij verjaagd zeven exact aangeduide volken door horzels: “Jullie zwaarden en bogen hoefden er niet aan te pas te komen”. Israël werd getuige een twee heftige rechtsgedingen tussen God en de volken. Waar gaat het om?

We keren terug naar Jakob, vier eeuwen eerder. God roept hem terug naar de plek waar hij had leren aanbidden. Naar Bethel. En Jakob weet wat er eerst moest gebeuren. De afgoden in de familie! Hij vraagt hen of ze dat willen inleveren: “Jakob begroef alles onder de terebint bij Sichem”.

Waar kwamen die afgoden vandaan? God zegt het zelf, als hij Jozua zijn toespraak laat houden. “Jullie voorouders! Terach en Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden!” Ik denk dat Abraham die wel in Aram achtergelaten zal hebben, maar Jakob trouwde met twee achterkleindochters van Nachor en toen Jakob naar Sichem trok nam Rebekka de huisgod van haar familie mee…

God gruwelt van afgoden. Ze maken dat mensen worden misleid. Dan zien we niet meer wat recht is. We lijken nog wel naar het goede te streven, maar wat dán goed is in eigen ogen, blijkt slecht voor de naaste. Je ziet het bij Jakobs eigen zonen. Zo gaat het helemaal mis met het recht op aarde. Gelukkig doet Jozua zijn oproep ook aan ons. Kies wie je wil dienen. Goden van Egypte? Goden van je voorouders? Of de Heer? Dan volgt de bekende uitroep: “ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”.

Gebed

U kent de positie van de ChristenUnie. Men weet dat het belangrijk is om je open te stellen voor God; met name als je regeert, werkt in de politiek, regels beoordeelt, wetten maakt voor het land. Zo zoeken we het goede voor het land. Niet wat zomaar vanzelfsprekend lijkt, maar dat wat echt goed is.

 • Dank voor de toewijding van de ChristenUnie, dat de partij al 12 jaar zoekt wat recht is voor God.
 • Bid voor open ogen. Dat mensen het zien als ze afgoden hebben. Bidt dat ook voor uzelf en voor mij...
 • Dank dat God werkt in de harten, zodat ze zien waar het op aankomt en wegdoen wat niet past.

Godsdienstvrijheid

De uitroep van Jozua is een kerntekst wanneer je met de Bijbel wil pleiten voor Godsdienstvrijheid. Jozua riep op tot trouw aan God, maar hij hield de andere mogelijkheid, waarmee mensen misleid worden wel open: “kies zelf!”. Wat jij ook kiest, ik kies voor het dienen van de Heer, want dát is goed.

 • Bid voor echte godsdienstvrijheid, zodat mensen God kunnen dienen uit liefde, niet uit dwang.
 • Bid voor mensen die God niet kennen en daarom te straffe regels zoeken (eigenzinnige wetten)
 • Bid voor mensen die God niet kennen en daarom alles toestaan (bv. geluk op de korte termijn)

Mammon

Het meest opmerkelijke bij Jezus komst op aarde is dat Hij niet optreedt tegen zichtbare afgoden. Gods plan om zijn volk vrij te maken van vreemde goden bleek niet zonder vrucht! Jezus pakt andere machten aan. Zoals de mammon: het  valse vertrouwen op eigen vermogen is net zo misleidend.

 • Bid bij de crisis in Europa, dat God het zo gebruikt, dat men weer goede prioriteiten stellen gaat
 • Bid voor mensen die tekort komen of vrezen voor de toekomst, bid hen bijstand toe en hoop
 • Dank voor het goede gebruik van geld, als een  middel om recht te doen en om barmhartig te zijn

Verkiezingscongres

Ik zie uit naar een prachtig congres en een mooie campagne. Juist daarom is het ook zaak dat we bidden tegen vooroordelen. Niemand is daar helemaal vrij van. Vandaar ook de eerder gebedspunten hier boven. Maar dan ook met vreugde het goede aanpakken! Je inzetten voor nieuwe wetten, goede regels, krachtige maatregelen. Dit congres stelt vast wat daarbij onze prioriteiten zijn.

 • Dank dat de ChristenUnie in vrijheid kan beslissen over haar verkiezingsprogram
 • Dank voor de ontspannen sfeer die we mogen verwachten. Zegen het samenzijn!
 • Bid voor wijsheid bij het stemmen over bijna 200 amendementen op het verkiezingsprogram

Kandidatenlijst

Het vaststellen van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen vind ik het mooiste moment, maar ook het meest enerverend. Het gaat over personen, mensen die zich geweldig inzetten en men moet echt kiezen; niet tussen goed en kwaad, maar tussen beter en best. Zo zit Cynthia Orthega nu wel in de Kamer, maar voor de volgende periode heeft het bestuur een andere voorkeur. Anderen zien dat anders en doen voorstellen om de kieslijst hierop aan te passen.

 • Bid voor alle direct betrokkenen, voor Cynthia, voor het bestuur, voor de mensen die stemmen
 • Dank voor de ruimte om er samen uit te komen, voor iedereen die zich heeft ingezet, zegen het! 
 • Bid en dank voor de mooie ploeg mensen die ChristenUnie kan presenteren in het hele land

Verkiezingscampagne

Vijf, zes, zeven, acht zetels zou prachtig zijn, maar kiezers beslissen. De kiezers worden van alle kanten geïnformeerd, luisteren naar hun omgeving, letten op allerlei belangen, stellen hun prioriteiten en blijven misschien thuis. Het komt er op aan dat we de zaken waar wij voor staan zo vertolken dat men het hoort. Dan kan men er rekening mee houden en de beslissing nemen waar wij op wachten.

 • Dank voor het grote enthousiasme in het campagneteam en in de achterban
 • Bid dat mensen actief kunnen uitdragen waar ze achter staan en hun enthousiasme doorgeven
 • Let op de oogst: geloof kent geduld, dus bid tegen de misleiding van snelle teleurstellingen
 • Vraag om een zegen op al het werk, bescherming onderweg en goede woorden op de juiste tijd

Voor de verandering, ChristenUnie!

We zijn in een enorme crisis beland en het land zal om vele redenen een omslag moeten maken naar een economie die blijft staan als het stormt. In die crisis heeft Arie Slob laten zien dat de ChristenUnie niet alleen maar aan de kant blijft staan, maar samen met vier partijen met daadwerkelijke voorstellen is gekomen. Maar nu verder. We willen een richting tonen en een serie veranderingen voorstellen.

 • Bid Nederland structurele veranderingen toe: dat we het beter doen en het goede niet nalaten
 • Dank dat ons program een spade dieper gaat: een morele crisis vraagt om diepe veranderingen
 • Bid twijfelaars hoop toe, opdat deze voor de verandering op de ChristenUnie gaan stemmen

Fair Politician of the Year!

Kamerlid Joël Voordewind is uitgeroepen tot Fair Politician of the Year. Joël toonde zich vereerd met deze verkiezing: “een waardering voor de ChristenUnie om de oneerlijke handelsverhoudingen en kinderarbeid tegen te gaan. Ik heb als ontwikkelingswerker, maar ook als Kamerlid, met eigen ogen gezien onder welke erbarmelijke omstandigheden kinderen moeten werken en dus niet naar school kunnen. Deze prijs is een stimulans om op te komen voor mensen die daartoe zelf niet in staat zijn.”.

 • Dank voor deze goede waardering op een mooi moment
 • Bid opnieuw voor een eerlijke economie, die kinderen de kans geeft om echt vooruit te komen
 • Bid politici kracht toe, dat ze vol kunnen houden, hun rustpunten ontmoeten en door kunnen gaan

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari