Bijdrage Cynthia Ortega aan plenair debat Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

04-07-2012 00:00 04-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een plenair debat met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   Het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Nederlandse Autoriteit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

Kamerstuk:   32 769

Datum:            4 juli 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Dit is een heropening van het debat. Wat de ChristenUnie betreft, zijn wij redelijk uitgekomen met alle andere amendementen die zijn ingediend. Wij willen wel iets kwijt over het amendement van de heer Monasch. Het is begrijpelijk dat de heer Monasch dit amendement indient vanuit de gedachte dat er nu nog wordt onderhandeld met Brussel over de inkomensgrens waaronder mensen aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning.

Als er snel resultaat komt, dan kunnen wij daar inderdaad beter op gaan wachten. De heer Monasch stelt echter voor, alle onderdelen die raken aan het overleg met Brussel uit de wet te halen. Dat is wel erg rigoureus. Wat zijn daarvan dan de consequenties? Vallen wij dan niet terug op oude regels en wat doet Europa dan? Het amendement schrapt ook het hele systeem van de DAEB versus niet-DAEB-activiteiten.

Staat dat dan ook nog ter discussie in Brussel? Wat zijn precies de gevolgen van het schrappen van deze onderdelen uit dit wetsvoorstel? Mijn fractie hecht aan zorgvuldige wetgeving. Daarom heb ik toch wel wat moeite met het amendement. Als het puur om de inkomensgrens zou gaan, kan ik het steunen, maar juist die inkomensgrens komt in de AMvB te staan. Dus die leggen wij nu nog niet vast. Als de heer Monasch dat onvoldoende vindt, zouden wij in de wet de huidige inkomensgrens ook als een soort ondergrens kunnen zetten die per AMvB alleen maar kan worden verhoogd. Ik heb hiervoor eventueel nog een amendement klaarliggen. Graag krijg ik een reactie van de minister.

Het amendement van de heer Monasch knipt de wet in tweeën. Wat gebeurt er dan precies in de tussentijd, waarin slechts de helft van de wet is aangenomen?

Als er snel duidelijkheid is uit Europa, zie ik ook niet het nut in om per se deze week te stemmen, vanuit het perspectief van de minister maar ook vanuit het perspectief van de indiener van het amendement. De ChristenUnie stelt daarom voor de stemmingen uit te stellen tot na het reces en vraagt de minister, deze zomer te gebruiken om haar overleg met Brussel af te ronden.

Het zou mooi zijn als zij nog voor de verkiezingen met een mooi resultaat uit Brussel terugkeert.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari