Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet schriftelijk overleg Zuidas

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VSO Zuidas (32 668, nr. 3)

Kamerstuk:   32 668

Datum:            5 juli 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de Zuidas heb ik twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de geplande Noord/Zuidlijn vooralsnog eindigt bij de Zuidas;

overwegende dat de bereikbaarheid van Amstelveen van belang is voor de Zuidas en Amsterdam;

overwegende dat de Noord/Zuidlijn technisch alsnog naar Amstelveen kan worden doorgetrokken;

overwegende dat het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen zowel een onderdeel van een doorfasering van het ZuidasDok kan zijn als een op zichzelf staand project;

verzoekt de regering, in samenwerking met de regio:

- bij de uitwerking van het ZuidasDok en het ontwerp van het station het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen fysiek niet onmogelijk of onnodig duur te maken;

- bij de uitwerking van de Amstelveenlijn als tram zo veel mogelijk rekening te houden met het in de toekomst eventueel doortrekken van de Noord/Zuidlijn-metro zodat dit niet onnodig duur wordt,

en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (32668).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nieuwe station Amsterdam-Zuid optimaal bereikbaar moet zijn voor de reiziger met hoofdletter R en ook voorbereid moet zijn op toekomstige groei;

verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van de scope van station Amsterdam-Zuid:

- in de sporenlayout en ruimtelijke reservering rekening te houden met een mogelijke toekomstige wens voor keersporen aan de westzijde van station Amsterdam-Zuid;

- een toegang aan de oostzijde (Beethovenstraat) op te nemen in het ontwerp,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (32668).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari