Bijdrage Cynthia Ortega aan het voortgezet algemeen overleg BES-eilanden (AO d.d. 28/06)

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een voortgezet algemeen overleg met minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   VAO BES-eilanden (AO d.d. 28/06)

Kamerstuk:   31 568

Datum:            5 juli 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Dit is een verzoek dat ik meeneem voor de bestuurders van de BES-eilanden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mede ter uitvoering van de motie-Ortega-Martijn over de stem van de BES-eilanden in het staatsbestel in het bestuursakkoord tussen Nederland en Bonaire is afgesproken te voorzien in een vertegenwoordiging van Bonaire in het Europees deel van Nederland, zodat Bonaire de ontwikkeling van beleid en de totstandkoming van wet- en regelgeving in Den Haag kan volgen, voor zover die voor Bonaire relevant is;

overwegende dat een dergelijke vertegenwoordiging ook voor Sint-Eustatius en Saba een cruciale rol kan vervullen bij het overbruggen van de afstand tussen het Caraïbische en het Europees deel van Nederland;

constaterende dat deze vertegenwoordiging tot nu toe niet op adequate wijze gerealiseerd is en vanuit de eilanden wederom met kracht is aangedrongen op een gemeenschappelijke vertegenwoordiging voor de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba;

verzoekt de regering, in overleg met Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor het einde van 2012 te voorzien in een adequate vertegenwoordiging; bijvoorbeeld in de vorm van een liaisonkantoor,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ortega-Martijn. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 108 (31568).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari