Bijdrage Esmé Wiegman aan een voortgezet algemeen overleg Grondstoffen en afval (AO d.d. 7/6)

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Grondstoffen en Afval (AO d.d. 7/6)

Kamerstuk:   30 872

Datum:            5 juli 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien drie moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een raamovereenkomst naar de Kamer is gestuurd over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval;

constaterende dat het vaststellen van een verduurzamingsagenda met "concrete en afrekenbare doelen" in handen wordt gelegd van het kennisinstituut, waarin naast wetenschappers ook vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen deelnemen;

verzoekt de regering, het kennisinstituut een deskundig en onafhankelijk karakter te geven zodat het niet weer een nieuw onderhandelcircus wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 113 (30872).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een raamovereenkomst naar de Kamer is gestuurd over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval;

verzoekt de regering, de bepaling of kunststof verpakkingsafval voldoet aan hergebruiksnormen over te laten aan een onafhankelijk instituut, en niet (conform artikelen 6.2 en 9.6) aan een dochter van de zusterorganisatie van Nedvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 114 (30872).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in artikel 11.6 is afgesproken dat mogelijke negatieve effecten van het afschaffen van statiegeld voor grote PET-frisdrankflessen zullen worden tegengegaan;

constaterende dat in artikel 11.6.c wordt afgesproken dat partijen zich maximaal zullen inspannen om tegen te gaan dat er een separaat inzamelingskanaal voor grote PET-flessen ontstaat;

overwegende dat dit geen negatief effect is maar een doelredenatie, terwijl juist de hoogste milieuopbrengst centraal zou moeten staan;

overwegende dat juist een apart inzamelingskanaal zorgt voor de beste recycling met de meeste milieuwinst;

overwegende dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu zich niet zou moeten gedragen als een actieve tegenstander van het realiseren van milieuwinst;

overwegende dat het zeer de vraag is of artikel 11.6.c zich verdraagt met het Unierecht genoemd in artikel 19 en tot toezeggingen aan Aldi en Lidl wat betreft het in stand houden van hun statiegeldsysteem;

verzoekt de regering, artikel 11.6.c te schrappen uit de raamovereenkomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 115 (30872).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari