Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Europsyche (AO d.d. 27/06)

05-07-2012 00:00 05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Europsyche (AO d.d. 27/06)

Kamerstuk:   29 689

Datum:            5 juli 2012

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is de laatste keer dat ik vanaf deze plaats spreek en het zijn mijn laatste twee moties die ik indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europsyche ruim drie jaar zonder problemen heeft gefunctioneerd;

constaterende dat lang niet alle behandelaars al die tijd zorg hebben verleend die op basis van de polisvoorwaarden van de verzekeraars niet rechtmatig was;

verzoekt de regering, zorgverzekeraars de opdracht te geven wanneer er wel sprake was van verzekerde zorg, de dbc's wel te vergoeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 408 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cliënten die onder behandeling waren van een behandelaar via Europsyche in de meeste gevallen binnen tien dagen van de verzekeraar bericht krijgen hoe zij verder hun behandeling kunnen oppakken;

constaterende dat dit in sommige gevallen betekent dat cliënten maanden geen hulpverlening zullen ontvangen;

constaterende dat niet alleen de aard, maar ook de frequentie van de hulpverlening verandert;

verzoekt de regering, zorgverzekeraars een inspanningsverplichting te geven om ervoor te zorgen dat een lopende behandeling zo dicht mogelijk bij hun huidige behandeling gecontinueerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 409 (29689).

Mevrouw Wiegman, u hebt ons verblijd met een groot aantal moties. Ik ben benieuwd wie uw opvolger wordt in de aanvoering van deze lijst volgend jaar. Misschien blijft u wel een aantal jaren ongeslagen kampioen. Dat zou ook nog zomaar kunnen!

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari