Bijdrage Cynthia Ortega aan wetgevingsoverleg Wijziging Waterschapswet invoeren verkiezing

02-07-2012 00:00 02-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Wijziging Waterschapswet tot het invoeren van verkiezing van vertegenwoordigers voor ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap door de leden van de gemeenteraden

Kamerstuk:   33 097

Datum:            2 juli 2012

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Het wetsvoorstel inzake de waterschapsverkiezingen kent natuurlijk al een roerige geschiedenis, omdat er verschillende keren radicaal het een en ander is gewijzigd. De regering kiest nu weer voor een stelselwijziging, maar om praktische redenen is wel besloten om de verkiezingen toch maar uit te stellen. Dat lijkt de fractie van de ChristenUnie een verstandige beslissing. Wel heeft mijn fractie vragen over de duur van het uitstel. De verkiezingen zullen nu pas rond november 2014 plaatsvinden. Dat is twee jaar later dan gepland. Mijn fractie vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn voor koppeling aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Ik krijg daarop graag een reactie van de staatssecretaris.

De ChristenUnie ziet dus geen reden om het allemaal zo lang uit te stellen. Mijn vraag is of het ook in maart 2014 kan. Ook zien wij graag een koppeling met de gemeenteraadsverkiezingen, omdat er in het verleden altijd is gezegd dat de opkomst zo laag was.

Als wij het zouden koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen, lijkt ons dat dit ten goede komt aan de opkomst. Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen kunnen wij dan meer spreken van een "dag van de democratie".

De ChristenUnie is blij dat het principe van de directe verkiezingen met de laatste nota's van wijziging is hersteld. Mijn fractie zou echter ook graag aansluiting zien bij de procedure volgens de Kieswet. Het is altijd goed om in het stemhokje je stem uit te brengen; het stemhokje is immers erg beproefd. Graag krijg ik daarop een reactie. Dit zal in ieder geval geen grote meerkosten met zich meebrengen. Ik denk dat het rendement daarmee wel wat hoger zal liggen, en dat het ten goede komt aan de bekendheid van de waterschappen in Nederland.

Samen met de heer Dijkgraaf heb ik een amendement ingediend dat regelt dat de onevenredige waterschapsheffingen voor agrarische grondeigenaren zo veel mogelijk worden voorkomen. Agrariërs krijgen momenteel te hoge lasten als gevolg van het feit dat er veel infrastructuur is in hun gebied. Infrastructuur valt onder de categorie "ongebouwd", waardoor agrariërs hiervoor worden belast. De ChristenUnie steunt ook de nota van wijziging.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari