Geknoei met stookolie Europees aanpakken

waakzaam11-07-2012 21:30 11-07-2012 21:30

"De EU moet voorkomen dat er geknoeid wordt met stookolie, de brandstof voor zeeschepen. Dat kan door een zwarte lijst te maken van gevaarlijke stoffen die niet in stookolie mogen voorkomen". Dat concludeerde Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) na het bijwonen van de handhavingactie "Waakzaam Milieu" georganiseerd door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Bij de Kreekraksluizen in Zeeland voerde het KLPD controles uit op binnenvaartschepen die stookolie als lading vervoeren.

"Buitenlandse schepen kunnen op veel minder punten worden gecontroleerd, omdat veel landen de wetgeving niet op orde hebben. Gevreesd moet worden dat er in Europa massaal gevaarlijke stoffen aan stookolie worden toegevoegd. Dat is slecht voor het milieu en de volksgezondheid. Schadelijke stoffen worden zogenaamd verwerkt, maar dan op een goedkope en onjuiste manier door ze te verstoken in scheepsbrandstof".

 

Europese aanpak is nodig

“De huidige regels beschermen vooral de motor, niet de mensen noch het milieu”, aldus Van Dalen. Van Dalen: "Ik ga nu contact maken met EU Commissaris Potocnik (Milieu) en hem uitleggen waarom de EU de situatie moet aanpakken. Het gaat hier regelrecht om internationale milieuvervuiling door het toevoegen van gevaarlijke troep aan scheepsbrandstoffen. Troep die in de motoren wordt verbrand - wat slecht is voor de leefomgeving - en troep die goedkoop en onjuist wordt verwerkt”.

 

In Nederland is staatssecretaris Atsma bezig met dit onderwerp, in  overleg met NOVE (brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen) en het KLPD. Deze ontwikkeling in Nederland is prima maar een Europese aanpak zou veel effectiever zijn. Van Dalen: "Ook dient Atsma te kwestie Europees te agenderen: ik steun hem daarin".

 

De problematiek

In Nederland bunkeren jaarlijks meer dan 22.000 zeeschepen stookolie als scheepsbrandstof. Stookolie is een restproduct dat overblijft na raffinage van ruwe olie. Om de residuale oliestroom op specificatie te brengen, wordt ze doorgaans gemengd met andere componenten, blendmateriaal of "cutter stock" genaamd.

 

De prijs van cutter stocks ligt hoger dan die van residuen. Er is dus een drijfveer om zo min mogelijk blendmateriaal toe te passen. Daarnaast worden er, om geld te besparen, ook veel andere componenten als blendmateriaal gebruikt, zoals reststromen (afval) van andere industriële processen en de afvaloliebranche. Deze stoffen zijn moeilijk te traceren.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari