Inbreng schriftelijk overleg Esmé Wiegman inzake Aanpassing subsidiekader patiëntenorganisaties

12-07-2012 00:00 12-07-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicapten-organisaties

Onderwerp:   Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicapten-organisaties

Kamerstuk:   29 214

Datum:            12 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties.  Patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen tot 2015 zelf de ruimte om te kunnen bepalen hoe zij

verdere krachtenbundeling willen realiseren. De forse bezuiniging op patiënten en gehandicaptenorganisaties komt hard aan. Dat er ruimer de tijd wordt genomen om het veld te reorganiseren is van groot belang. De stem van de ‘derde partij’ moet ook in de toekomst gehoord worden. Deze leden hebben hierover enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met waardering kennisgenomen, dat de minister de opmerkingen van het veld ter harte heeft genomen en daarom heeft besloten om het beleid te versoepelen. Als in 2015 blijkt dat de samenwerking niet (of onvoldoende) tot stand is gekomen zal het subsidiekader zo worden aangepast dat de samenwerking alsnog meer directief wordt voorgeschreven. Welke criteria worden er gehandhaafd om te kunnen bepalen of een samenwerking voldoende tot stand gekomen is?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat PG-organisaties die tussen 2009 en 2011 zijn gefuseerd in aanmerking komen voor een instellingsubsidies en vouchers op basis van het oorspronkelijke aantal organisaties, hoe zit dit met organisaties die voor 2009 zijn gefuseerd? Zo, is bijvoorbeeld de organisatie Kansplus reeds in 2007 gefuseerd, komt deze organisatie ook in aanmerking komen voor een dubbele instellingssubsidie?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoeveel van de 240 organisaties nu niet voldoen aan het criteria voor het minimum aantal leden?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af wat de visie van de minister is op het lokaal ondersteunen van cliënten? Hoe zal in de toekomst lokale belangenbehartiging plaatsvinden?

Ten slotte lezen de leden van de ChristenUnie-fractie in de nieuwsbrief van Fonds PGO van mei jongstleden, dat het Fonds PGO samen met patiënten- en gehandicaptenorganisaties heeft nagedacht over het herdefiniëren van de termen ‘aandoening’ en ‘beperking’. Op basis van deze definities zou er eventueel een hergroepering van PG-organisaties plaatsvinden. Deze leden vragen zich af wat de uitkomst van deze discussie is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari