Schriftelijke vragen Cynthia Ortega inzake corruptie van politici op Bonaire

20-08-2012 00:00 20-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn aan Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken

Onderwerp:   Corruptie van politici op Bonaire

Kamerstuk:   2012Z15194

Datum:            20 augustus 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Corruptieschandaal op Bonaire 1) wat op 17 augustus in de Stentor verscheen?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het kabinet al sinds lange tijd op de hoogte is van dergelijke praktijken maar dat er geen actie is ondernomen? Zo nee, waaruit blijkt dat?

Vraag 3

Om welke reden werd het internationaal onderzoek naar corruptie en fraude op Bonaire door de rechter-commissaris op het eiland stopgezet? Is het juist dat het openbaar ministerie zich hiertegen heeft verzet? Bent u van mening dat er voldoende aanleiding is om dit onderzoek weer nieuw leven in te blazen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u met ons van mening dat het van cruciaal belang is dat zelfs de schijn van fraude en corruptie binnen het openbaar bestuur vermeden dient te worden en dat de bevolking van Bonaire er vertrouwen in moet kunnen hebben dat het algemeen belang ook daadwerkelijk gediend wordt? Op welke manier denkt u hier aan te kunnen bijdragen?

Vraag 5

Is het juist dat het kabinet al eerder op de hoogte is gesteld van mogelijke malafide praktijken op Bonaire maar dat er niet is ingegrepen? Op welke redenen is hiervan afgezien? Ziet u inmiddels reden om hier op terug te komen? Bent u met ons van mening dat de bevolking op Bonaire door deze praktijken ernstig gedupeerd wordt en dat opheldering daarom gewenst is? Zo ja, hoe gaat u dit bespoedigen?

1) Corruptieschandaal op Bonaire, 17 augustus 2012, de Stentor

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari