ChristenUnie wil actie tegen Pakistaanse blasfemiewetgeving

Eurofractie ChristenUnie 03021-08-2012 14:49 21-08-2012 14:49

Europarlementariër Peter van Dalen en Kamerlid Joel Voordewind hebben vandaag parlementaire vragen gesteld aan respectievelijk EU- Buitenlandcoördinator Ashton en Minister Rosenthal over de absurde arrestatie van het 11-jarige meisjes Rimsha vanwege veronderstelde blasfemie. Het meisje woont in een dorpje bij Islamabad en heeft het syndroom van Down.

Joel Voordewind noemt de arrestatie een absoluut dieptepunt. “Dit meisje moet direct vrijgelaten worden. Ik roep Minister Rosenthal op om de Pakistaanse ambassadeur te ontbieden en voor directe vrijlating te pleiten. Rosenthal moet zich inspannen om binnen de EU tot een veroordeling te komen van deze arrestatie en om gezamenlijk voor directe vrijlating te pleiten bij de Pakistaanse overheid.”

Peter van Dalenheeft Ashton voorgesteld de leiding te nemen in een internationale actie om te komen tot afschaffing van de blasfemie wetgeving. Van Dalen: "Deze absurde wetgeving heeft al tot vele slachtoffers geleid. Er zijn zelfs mensen ter dood veroordeeld vanwege schending van deze wet. De internationale gemeenschap kan niet langer stil zitten. Deze wetgeving moet van tafel. Wat mij betreft neemt de EU ook sanctiemaatregelen - zoals het bevriezen van EU-hulp aan Pakistan - om deze actie kracht bij te zetten."

Beide parlementariërs roepen op tot politieke en financiële steun aan CLAAS. De directeur van CLAAS, Dr. Joseph Francis is onlangs door Van Dalen's Europese fractie genomineerd voor de Sakharov-prijs. Voordewind bracht eind juni een bezoek aan Pakistan om zelf te spreken met slachtoffers van de blasfemiewetgeving. Hij presenteert binnenkort een rapport over zijn bevindigen, en zal daarover in gesprek gaan met de Pakistaanse ambassadeur.


Vragen aan de Buitenlandcoördinator Ashton van Peter van Dalen (ChristenUnie) over arrestatie van een 11-jarig meisje met Down Syndroom vanwege schending van de blasfemiewet in Pakistan.

1. Heeft u kennis genomen van de arrestatie van een 11-jarige meisje Rimsha met Down syndroom op beschuldiging van blasfemie in een dorp, nabij Islamabad in Pakistan?

2. Bent u met mij van mening dat dit meisje per direct vrijgelaten moet worden en er beschermende maatregelen moeten komen?

3. Welke directe stappen gaat u ondernemen richting de regering van Pakistan?

4. Bent u bereid sancties te overwegen, waaronder de bevriezing van hulpgelden, als drukmiddel om de Pakistaanse autoritetien tot actie te bewegen?

5. Bent u het met mij eens dat het hoog tijd is te komen tot een brede en gecoordineerde internationale actie om Pakistan te overtuigen de blasfemiewet ongedaan te maken? En wilt u daarin het voortouw nemen?

6. Zou de EEAS en de Commissie Pakistaanse organisaties, die slachtoffers van valse aangiften op basis van de blasfemiewet juridisch helpen, zoals CLAAS, intensiever financieel en politiek kunnen ondersteunen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari