Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over De aanpak van koperdiefstal

21-08-2012 00:00 21-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De aanpak van koperdiefstal

Kamerstuk:  

Datum:            21 augustus 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Koperdief op spoor is vaak ongrijpbaar” 1) en herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Slob over koperdiefstal 2)?

Vraag 2

Klopt het dat slechts 5% van de koperdiefstallen leidt tot aanhouding?

Vraag 3

Deelt u onze mening dat een dergelijk laag percentage aanhoudingen geen afschrikwekkend effect heeft op (potentiele) koperdieven?

Vraag 4

Hoeveel aanhoudingen leiden tot een veroordeling?

Vraag 5

Kunt u inzicht geven in het proces van aanmelden van koperdiefstal bij de KLPD? Klopt het dat de melding van koperdiefstal te vaak niet juist wordt geregistreerd door de KLPD? Kunt u aangeven welk percentage van de meldingen in juli 2012 door de KLPD onjuist zijn geboekt?

Vraag 6

Welk gevolg heeft het onjuist registreren van koperdiefstal door de politie voor de opsporingskans van koperdiefstal? Is het mogelijk dat er sprake is van nog meer koperdiefstallen dan nu bekend vanwege deze foutieve registratie?

Vraag 7

Welke acties gaat u ondernemen om de registratie te verbeteren en het aantal aanhoudingen aanzienlijk te doen toenemen? Op welke termijn verwacht u hiervan effect?

Vraag 8

Kunt u aangeven hoeveel vertragingsminuten er waren op het spoor als gevolg van koperdiefstal in de eerste zes maanden van 2012? Heeft de forse stijging in de eerste drie maanden van 2012 zich ook in het tweede kwartaal voortgezet?

Vraag 9

Herinnert u zich uw toezegging dat de Kamer in juni 2012 een volledig overzicht zal ontvangen van de stand van zaken rond de uitvoering van het convenant uit juni 2011 over de aanpak van koperdiefstal? Kunt deze stand van zaken met de beantwoording van deze vragen naar de Kamer sturen?

1) Metro, 21 augustus 2012

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2576, 23 mei 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari