Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over het aanleggen van graanvoorraden in Nederland

16-08-2012 00:00 16-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   Het aanleggen van graanvoorraden in Nederland

Kamerstuk:  

Datum:            16 augustus 2012

Vraag 1

Kent u de berichten “Nederland moet graan hamsteren” (Trouw, 15 augustus 2012) en “Hamsteren graan werkt averechts” (ND, 16 augustus 2012)?

Vraag 2

Wat is momenteel de situatie op de Nederlandse graanmarkt? Is er reeds sprake van krapte waardoor afnemers van graan in de problemen komen? En hoe groot zijn de effecten van een hogere graanprijs voor de consument?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de oproep van LTO-voorzitter Albert-Jan Maat om in Nederland graanvoorraden aan te leggen om de graanprijzen te stabiliseren?

Vraag 4

Klopt het dat Duitsland een ‘geheime graanvoorraad’ heeft voor een jaar? Zo ja, was dit bij u bekend en wat is hierop uw reactie?

Vraag 5

Op welke wijze wordt momenteel binnen Europees en internationaal verband actie ondernomen om de prijsstijgingen op de graanmarkt op te vangen, en wat is uw inzet in dit verband?

Vraag 6

In de VS wordt de krapte op de graanmarkt voor een groot deel veroorzaakt door het verplicht gebruik van maïs voor de productie van biodiesel. Wat zijn de effecten van het Europese biobrandstoffenbeleid op de Europese en Nederlandse graanmarkt?

Vraag 7

Bent u met mij van mening dat de effecten van het biobrandstoffenbeleid op de voedselmarkten- en prijzen eerst duidelijk moeten zijn, voordat tot verhoging van het Europese bijmengpercentage kan worden overgegaan, zeker gezien de huidige structureel hoge graanprijzen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari