Vragen over Zwarte Lijst EU Vliegtuigmaatschappijen

31-03-2006 11:59 31-03-2006 11:59

Vragen van de leden Huizinga-Heringa en Slob (ChristenUnie) aan de Minister van Vreemdelingenzaken en integratie, Mw M.C.F. Verdonk en aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw drs M.H. Schultz van Haegen

Vragen van de leden Huizinga-Heringa en Slob (ChristenUnie) aan de Minister van Vreemdelingenzaken en integratie, Mw M.C.F. Verdonk en aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw drs M.H. Schultz van Haegen

  1. Is het waar dat bij uitzetting van Afghaanse asielzoekers naar Afghanistan bij de laatste etappe van hun reis (veelal na overstap in Dubai) in het recente verleden van vliegmaatschappij Ariana Afghan Airlines gebruik is gemaakt? Is het waar dat bij dergelijke vluchten naar Afghanistan (Kabul) nog steeds gebruik gemaakt wordt van onder andere deze vliegmaatschappij?
  2. Zo ja, hoe verhoudt zich dit met de op 22 maart 2006 gepubliceerde lijst met vliegmaatschappijen die door de EU geweerd worden (richtlijn 2111/2005, uitgegeven door DGTREN), waar ook Ariana Afghan Airlines op staat vermeld1?
  3. Deelt u de mening dat, hoewel de vliegmaatschappij niet vanuit de EU vliegt maar vanaf Dubai, in dit geval de veiligheid van asielzoekers, maar ook van begeleidend personeel van de Nederlandse marechaussee in gevaar wordt gebracht en dat het dus bezwaarlijk is om van deze maatschappij gebruik te maken? 
  4. Bent u bereid een overzicht te overleggen van gebruikte vliegtuigmaatschappijen voor het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afrika, in het bijzonder de Democratische Republiek Congo, Liberia, Sierra Leone en Swaziland? Komen er onder de gebruikte vliegmaatschappijen maatschappijen voor die op de zwarte lijst van de EU staan?
  5. Deelt u de mening dat ook in geval van gebruik van deze vliegtuigmaatschappijen de veiligheid van asielzoekers, maar ook van begeleidend personeel van de marechaussee in gevaar wordt gebracht?
  6. Bent u verder met ons van mening dat ook voor overig overheidspersoneel geldt dat het vliegen met dergelijke maatschappijen voortaan moet worden gemeden, gelet op de veiligheid van deze personen?
  7. Wat gaat u doen om te zorgen dat Nederlands overheidspersoneel, maar ook uit te zetten asielzoekers en hun begeleiders van de marechaussee, niet meer met maatschappijen zullen vliegen die op de zwarte lijst van de EU staan?
1 http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/doc/flywell/2006_03_22_flywell_list_en.pdf

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari