Schriftelijke vragen Arie Slob over de sluiting van de brandweerpost in Swalmen

03-09-2012 00:00 03-09-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Over de sluiting van de brandweerpost in Swalmen

Kamerstuk:   2012Z15532

Datum:            3 september 2012

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat de veiligheidsregio Limburg Noord heeft besloten de brandweerpost Swalmen te sluiten?

Vraag 2

Klopt het dat deze regio maar in 46% van de gevallen de wettelijke opkomsttijden haalt en daarmee een van de slechtst presterende Veiligheidsregio's van Nederland is?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat zaterdag 11 augustus bij een grote brand in Roermond de opkomsttijd van de eerste tankautospuiten van Roermond 15 en 23 minuten na de alarmering was terwijl vanuit Swalmen ondanks de dubbele afstand de eerste tankautospuit er na 11 minuten was?

Vraag 4

Deelt u de mening op grond van de door de vereniging van brandweervrijwilligers beschreven voorbeelden en eerdere dekkingsplannen dat de post Swalmen wel substantiële strategische en of tactische meerwaarde heeft voor de repressieve dekking en dat de brandweerbasiszorg in Roermond te kwetsbaar is 1)?

Vraag 5

Klopt het dat deze Veiligheidsregio normen voor de opkomsttijd hanteert die afwijken van de in artikel 3.2.1. eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's opgenomen normtijden van de brandweer en dat er geen ‘compenserende’ preventieve maatregelen zijn getroffen om het veiligheidsniveau weer op peil te brengen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat er daarmee voor deze Veiligheidsregio geen gekwalificeerd dekkingsplan is op grond waarvan dit besluit mag worden genomen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat er eerst zo'n plan moet zijn voordat een besluit over sluiting kan worden genomen?

Vraag 8

Heeft u deze Veiligheidsregio hierop aangesproken?

Vraag 9

Op welke manier zullen in deze regio de opkomsttijden worden verbeterd?

1) Brief 17 augustus van de vereniging van brandweervrijwilligers aan college B&W Roermond

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari