Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over melkveehouders die in problemen komen door de lage melkprijs

20-08-2012 00:00 20-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   Over melkveehouders die in de problemen komen door de lage melkprijs

Kamerstuk:  

Datum:            20 augustus 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Melkveehouders straks dieper in schulden” (Nu.nl, 20 augustus 2012)?

Vraag 2

Klopt het dat de lagere melkprijs en de stijgende kosten van inputs leiden tot een verslechtering van de financiële positie van de helft van de Nederlandse melkveehouders?

Vraag 3

Bent u het met NMV eens dat de stijging van de melkprijs in 2011 een eenmalige opleving was en dat er dus sprake is van een structureel dalende melkprijs?

Vraag 4

Wat is uw verklaring voor de huidige lage melkprijs, gezien de stijgende zuivelprijzen op de wereldmarkt? Bent u met ons van mening dat Nederlandse melkveehouders een eerlijke en reële prijs moeten krijgen voor hun melk, waarin alle input- en milieukosten zijn meegenomen?

Vraag 5

Klopt het dat andere EU-landen van plan zijn om de toeslagen vervroegd uit te betalen? Zo ja, om welke landen gaat het?

Vraag 6

Bent u met ons van mening dat de huidige uitzonderlijke omstandigheden voldoende aanleiding geven om een verzoek in te dienen bij de Europese Commissie om vervroegde betaling van de toeslagen in Nederland mogelijk te maken?

Vraag 7

Bent u nog van plan om andere acties te ondernemen om te zorgen dat melkveehouders niet verder in de problemen komen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari