Inbreng verslag Cynthia Ortega mbt het niet indexeren basiskinderbijslagbedrag Alg. Kinderbijslagwet

04-07-2012 00:00 04-07-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

Kamerstuk:   33 294

Datum:            4 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Deze leden delen de door de regering genoemde noodzaak voor een budgettair sluitend beleid en hebben gezien de huidige financiële en economische crisis begrip voor de maatregel die met dit wetsvoorstel wordt genomen. Deze leden willen graag nog een paar vragen voorleggen aan de regering. De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat het inkomenseffect volgens de regering tussen de 0 en de – ¼% ligt. Deze leden vragen om bevestiging dat het inkomenseffect voor gezinnen met twee kinderen die tot de lage inkomenscategorie behoren dus ook niet meer dan – ¼% zal zijn en hoe hoog dit inkomenseffect dan uitvalt. Wat zijn de inkomenseffecten voor grotere gezinnen van bijvoorbeeld 4 kinderen, zo vragen deze leden. Genoemde leden vragen om dit uit te splitsen naar lage, midden en hogere inkomens. De leden van de ChristenUnie vragen tot slot om een toelichting op welke wijze de betrokkenen over het niet indexeren van de kinderbijslag worden geïnformeerd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari