Twente spoort beter met meer binnenvaart

1013966.JPG03-10-2012 13:42 03-10-2012 13:42

Als het aan Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) ligt worden in de toekomst meer goederen vervoerd via de binnenvaart in en door Twente. ,,Twente spoort beter met meer binnenvaart", aldus Van Dalen vandaag in het stadhuis van Hengelo. Hij verrichtte daar de opening van de fototentoonstelling “Hengelo, vanaf het spoor”. ,,Terecht zijn er in Overijssel veel zorgen over het Programma Hoogfrequent Spoor dat is ontwikkeld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door die plannen zal het aantal goederentreinen op de IJssellijn en de Twentelijn met tientallen goederentreinen per dag gaan toenemen. Dat leidt tot geluid- en triloverlast en logistieke problemen in de kernen van Overijsselse dorpen en steden. Als de binnenvaart beter wordt benut kunnen deze problemen worden voorkomen", aldus Van Dalen.

Nieuwe vaarweg tussen het Twente- en het Mittellandkanaal

De Europarlementariër, die Vicevoorzitter is van de Transportcommissie van het Europees Parlement, bepleit de aanleg van een nieuwe vaarweg tussen het Twente- en het Mittellandkanaal. Momenteel wordt er onderzoek gedaan door de provincie Overijssel of deze binnenvaartverbinding tussen Enschede en Osnabrück haalbaar is. Van Dalen heeft daar geen twijfel over: ,,Op de lange termijn zijn vaarwegen altijd rendabel. Neem de Brabantse kanalen die door Koning Willem I zijn aangelegd. In de eerste jaren na de aanleg waren die vrijwel zeker ook niet rendabel, maar je moet niet vergeten dat vaarwegen honderden jaren meegaan. Momenteel worden diezelfde kanalen vanwege succes uitgebreid en wordt er om Den Bosch heen een geheel nieuwe vaarweg gegraven. Zo zal ook het Twente-Mittellandkanaal voor de vaarverbinding tussen Rotterdam en Berlijn een schot in de roos blijken te zijn. En het goede nieuws is dat de inwoners van Twente fors minder last zullen hebben van het spoorgoederenvervoer als er meer goederen over het water en minder goederen over het spoor worden vervoerd. Want een binnenvaartschip vervoert al gauw evenveel containers als vijf à acht goederentreinen", volgens Van Dalen.

TNO rapport onvolledig

In juni 2012 heeft onderzoeksbureau TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar de aanleg van het Twente-Mittellandkanal. De onderzoekers concludeerden dat de aanleg niet rendabel is maar volgens Van Dalen is het onderzoek onvolledig: ,,De onderzoekers houden geen rekening met mogelijke Europese subsidie voor deze binnenvaartverbinding. Momenteel wordt in Europa onderhandeld over de Trans-Europese Netwerken, een groot Europees transportfonds. Ik heb voorgesteld het Twente-Mittellandkanaal op te nemen in het netwerk. Als dat voorstel wordt aangenomen zal Europa voor een fors deel meebetalen aan de aanlegkosten.”

,,Als die vaarweg er straks ligt en ook de Betuweroute optimaal kan worden gebruikt wanneer dat spoor in Duitsland afgebouwd is, is meer goederenvervoer per spoor door Overijssel en Twente geheel onnodig", aldus Van Dalen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari