Vragen aan Europese Commissie over misstanden in vervoer gevaarlijke stoffen

lange vrachtwagen13-10-2012 14:35 13-10-2012 14:35

Europarlementariër Peter van Dalen vraagt de Europese Commissie met spoed na te gaan of er misstanden zijn in het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit naar aanleiding van een uitzending van het TV-programma Zembla. Van Dalen: "Ik heb al eerder aan de Commissie vragen gesteld over mogelijke misstanden in het wegvervoer. De Commissie gaf toen aan geen duidelijke informatie te hebben om actie te kunnen ondernemen. Zembla heeft die informatie nu verschaft, met name over het vervoer van gevaarlijke stoffen


Europese Commissie moet nagaan of er misstanden zijn in het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

De TV-uitzending van Zembla (vrijdag 12 oktober 2012) liet zien dat in Nederland enkele wegvervoerondernemingen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Europese regels omzeilen. Door veelvuldige inzet van Oost-Europese chauffeurs worden vereiste normen niet of slecht nagekomen.

Europarlementariër Peter van Dalen, Vicevoorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement, vindt dit zeer vreemd en opgepast. “Ik wil het naadje van de kous weten en daarom dien ik nu met spoed vragen in bij de Europese Commissie. De veiligheid van het vervoer van in het bijzonder gevaarlijke stoffen mag nimmer in het geding komen."

Van Dalen: "Ik wil van de Commissie weten of in Nederland en andere Lidstaten gefraudeerd wordt met opleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en met de afgifte van opleidingscertificaten. Ook is het onduidelijk of de nieuwe digitale tachograaf wel fraudebestendig is: kun je dat apparaat met magneten om de tuin leiden zoals in het programma wordt gesteld? Zo ja dan hebben we in heel Europa een fors probleem".

Hieronder vindt u de vragen van Van Dalen aan de Europese Commissie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichter van de ChristenUnie in het Europees Parlement, Maarten van de Fliert, +31 (0) 6 5224 4464 of maarten.vandefliert@europarl.europa.eu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vragen van Peter van Dalen aan Europese Commissie:

De uitzending van onderzoeksprogramma Zembla (12 oktober 2012) laat zien dat in Nederland enkele wegvervoerondernemingen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen Europese regels omzeilen. Door veelvuldige inzet van Oost-Europese chauffeurs worden vereiste normen niet of slecht nagekomen. Volgens het programma zijn de Europese eisen te ontwijken door onderbezetting bij handhavende instanties en fraude met zowel de nieuwe digitale tachograaf, de opleidingseisen als de opleidingscertificaten.

 

  1. Kent de Commissie de uitzending van onderzoeksprogramma Zembla van 12 oktober 2012?
  2. Deelt de Commissie de conclusie van het programma  dat Europese regelgeving in Nederland door wegvervoerondernemingen wordt omzeild? Het gaat dan onder andere om onvoldoende opleiding vervoer gevaarlijke stoffen, vervalste ADR-verklaringen, fraude met de nieuwe digitale tachograaf en onvoldoende talenkennis. Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft de Commissie aanwijzingen dat ook in andere Lidstaten wegvervoerondernemingen de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen omzeilen? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft de Commissie signalen ontvangen dat handhavinginstanties in Nederland onderbezet zijn en daardoor te weinig controles uitvoeren, niet in overeenstemming met art. 2 lid 2 sub 3 van Richtlijn 2006/22/EG? Zo nee, is zij bereid onderzoek te doen of Nederland de verplichtingen uit Richtlijn 2006/22/EG nakomt?
  5. Kan de Commissie aangeven hoe zij toeziet op de kwaliteit van de opleiding tot vrachtwagenchauffeur, met name in Midden- en Oost Europese landen? Heeft zij indicaties dat Richtlijn 2003/59/EG slecht of niet wordt nageleefd in deze landen? Ziet de Commissie aanleiding terug te komen op eerdere aan mij gegeven antwoorden - waarbij de Commissie aangaf geen weet te hebben van misstanden - op door mij hierover reeds gestelde vragen?
  6. Hoe ziet de Commissie erop toe dat chauffeurs alleen op legale wijze aan een ADR-verklaring, op basis van een daadwerkelijk gevolgde opleiding, kunnen komen?
  7. Is de Commissie bereid op korte termijn te komen met nieuwe/aanvullende regelgeving, vergezeld van adequate handhavinginstrumenten, opdat de verdere liberalisering van de wegvervoermarkt hand-in-hand gaat met goede sociale- en veiligheidsregels en effectieve controle?

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari