Maritiem vervoer moet milieuvriendelijker

Decarbonizing congres19-10-2012 15:39 19-10-2012 15:39

Maritiem vervoer moet milieuvriendelijker. Dat was de conclusie van een groot symposium georganiseerd door de Europarlementariërs Peter van Dalen (NL - ChristenUnie) en Dieter-Lebrecht Koch (DUI - CDU), beide vicevoorzitters van de Transportcommissie van het Europees Parlement. Van Dalen en Koch hadden verschillende Europese experts uitgenodigd om hun visie te geven op de vraag hoe de uitstoot van CO2 in de scheepvaart verminderen kan. De unanieme conclusie was: de scheepvaart moet milieuvriendelijker. Van Dalen: ,,De schone binnenvaart ziet haar milieuvoorsprong op het wegvervoer steeds kleiner worden. Ook de zeevaart zet uit zichzelf nog te weinig stappen om minder schadelijke stoffen uit te stoten."

Certificeringbureau´s spelen volgens Van Dalen een belangrijke rol in het verduurzamen van de maritieme sector. ,,Organisaties als Green Award uit Rotterdam voorzien schepen die voldoen aan door hen gestelde milieucriteria van een keurmerk. Met zo´n keurmerk betaalt een schip minder havengeld en verzekeringskosten. Na verloop van tijd worden de eisen aangescherpt en moeten reders een extra inspanning leveren om het keurmerk te behouden. Daarmee leveren certificeringbureau´s een directe bijdrage aan een betere milieuprestatie van de maritieme vervoersector. En ondernemers kunnen met zo´n certificaat hun kosten verlagen."

 

LNG en Biobrandstoffen

In de scheepvaart biedt het gebruik van aardgas (LNG) en biobrandstoffen kansen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De Noorse zeevaart maakt al veel gebruik van LNG. Gecombineerd met "slimmer" varen (langzamer wanneer dat kan) kan hiermee het CO2 gebruik aanzienlijk worden verlaagd maar niet volledig worden uitgebannen.

Verladers

Ook verladers moeten hun verantwoordelijkheid nemen, zo stelt Van Dalen: ,,Momenteel zijn er verschillende binnenvaartondernemers die de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in schone schepen. Als een verlader verantwoordelijkheidsbesef heeft doet hij vooral zaken met schepen die een duurzaamheidcertificaat hebben ontvangen. Gelukkig zijn er al bedrijven die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en enkel varen met schone binnenschepen, zoals Akzo Nobel."

Mondiaal speelveld

Van Dalen staart zich niet blind op de Europese maritieme markt. ,,Het overgrote deel van het maritieme vervoer vindt plaats op de oceanen, tussen de continenten. We moeten in Europa scherpe milieueisen hebben voor maritieme brandstof. Maar als die normen niet wereldwijd worden ingevoerd schiet de verduurzaming van de maritieme vervoersector nog niet echt op. Minister Schultz en haar opvolger moeten zich namens Nederland in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) dan ook hard maken voor strengere maritieme milieueisen die wereldwijd gelden!"

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari