Schriftelijke vragen Cynthia Ortega over de begeleiding van Wajongers door jobcoaches

27-08-2012 00:00 27-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   De begeleiding van Wajongers door jobcoaches

Kamerstuk:   2012Z15357

Datum:            27 augustus 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Werkgevers sturen Wajongers weg als begeleiding stopt 1)?

Vraag 2

Deelt u de conclusie dat werkgevers de contracten met Wajongers beëindigden of geen nieuw contract aanbieden omdat de begeleiding na drie jaar stop wordt gezet? Zo nee, waarom niet? Kunt u cijfers geven over de gevolgen van het beperken van de begeleiding van Wajongers tot drie jaar op de duur van de aanstellingen bij werkgevers?

Vraag 3

Bent u het met ons eens dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet stijgen? Hoe past het beëindigen van de begeleiding na drie jaar binnen deze doelstelling als dit er toe leidt dat Wajongers op straat komen te staan?

Vraag 4

Op eerdere schriftelijke vragen 2) heeft u geantwoord dat er ruimte blijft voor het UWV om in individuele gevallen de begeleiding ook na drie jaar voort te zetten. Hoe verhoudt dit zich tot de uitspraak van het UWV dat het jammer is voor de werkgevers, maar dat ze uitvoeren wat het ministerie opdraagt? Legt het ministerie beperkingen op aan het UWV voor het toekennen van begeleiding na drie jaar? Zo ja, waarom en hoe luiden deze critica? Vindt u in het licht van de problemen deze criteria dan niet te strak? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Waarom is er voor gekozen om als een Wajonger naar een ander bedrijf wisselt, de begeleiding wel weer aan te bieden? Bent u met ons van mening dat dit een ongewenste impuls is voor het aanbieden van tijdelijke contracten? Hoe gaat u er voor zorgen dat Wajongers vaker vaste contracten bij werkgevers krijgen?

Vraag 6

Bent u bereid om met het UWV en de betrokken bedrijven in gesprek te gaan om te zoeken naar een passende oplossing zodat de Wajongers in dienst kunnen blijven en het voortbestaan van de bedrijven niet in gevaar komt? Zo ja, op welk termijn kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten? Zo nee, waarom wilt u dit niet?

Vraag 7

Daarnaast vallen veel mensen met een arbeidsbeperking al uit bij de overgang van onderwijs naar werk. Deelt u met ons de mening dat begeleiding door jobcoaches op school de uitval bij de overgang van school naar werk kan verminderen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om begeleiding door jobcoaches ook mogelijk te maken voor leerlingen met een arbeidsbeperking die nog geen baan hebben? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u anders het aantal leerlingen met een arbeidsbeperking terugdringen dat uitvalt tussen school en werk en vervolgens nog moeilijker aan het werk komt?

1) Trouw, 24 augustus 2012: ‘Werkgevers sturen Wajongers weg als begeleiding stopt’.

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2755.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari