Inbreng schriftelijk overleg Arie Slob inz. Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra

25-10-2012 00:00 25-10-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake de Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra

Onderwerp:   Voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra

Kamerstuk:   29 248

Datum:            25 oktober 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief over de voortgang invoering prestatiebekostiging, motie Dijkstra. Op 1 januari 2012 is de medische specialistische zorg overgegaan van een budgetsystematiek naar prestatiebekostiging op basis van DBC-zorgproducten. Deze leden zien aanleiding om een aantal vragen te stellen over de DBC-zorgproducten. Deelt de regering de rol van DBC-Onderhoud als uitvoerder voor de ontwikkeling en het onderhoud van DBC’s voor het veld ten opzichte van de NZa als toezichthouder in de zorg? Volgens DBC-Onderhoud bevat het systeem van prestatiebekostiging in de ketenzorg nog ongewenste prikkels. Kan de regering aangeven wat voor ongewenste prikkels' dit precies zijn? Op wat voor wijze zouden deze kunnen worden weggenomen? Is de regering op de hoogte van de bestaande belemmeringen in de structurele bekostiging van e-health? Deze leden zijn benieuwd naar een oplossing hiervoor. Deelt de regering de aanbeveling om e-health activiteiten mee te nemen in de afleiding en prijsbepaling van een zorgproduct, zodat Health structureel onderdeel wordt van de onderhandelingen met zorgverzekeraars?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari