Hoog tijd voor betere inzameling scheepsafval

Nijmegen12-11-2012 14:20 12-11-2012 14:20

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) wil dat er meer scheepsafval wordt ingezameld in havens. Dat zei Van Dalen tijdens een door hem georganiseerde hoorzitting over dit onderwerp in het Europees Parlement: ,,Scheepsafval is goed voor 20% van de totale hoeveelheid afval in de wereld, een enorme hoeveelheid. Nu wordt een te groot gedeelte daarvan gedumpt op daarvoor aangewezen plekken in de oceaan. De oceanen moeten juist schoner worden. Daarom moet de afvalinzameling in havens beter worden geregeld."

Tijdens de bijeenkomst kreeg Van Dalen bijval voor zijn standpunt van de Europese Commissie, de industrie en milieuorganisaties. De sprekers waren het er ook over eens dat scheepeigenaren een positieve prikkel moeten krijgen om hun afval ook echt in te leveren. Volgens Van Dalen is alleen het verplichten van afvalinzameling niet voldoende: ,,We kunnen scheepafvalinzameling wel verplicht stellen, maar de handhaving daarvan op zee is niet eenvoudig. Daarom is het minstens zo belangrijk dat er voldoende plekken voor afvalinzameling in havens zijn en dat die inzamelingspunten eenvoudig te gebruiken zijn. Ook moeten landen onderzoeken of zij scheepeigenaren en verladers die hun afvalinzameling goed regelen, korting kunnen geven op bijvoorbeeld havengelden."

 

Binnenvaart

De kersverse secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Hans van der Werf, legde uit dat langs de Rijn de afvalinzameling al goed geregeld is. Doordat schippers bij het bunkeren van brandstof een bijdrage betalen -€7,50 op 1000 liter brandstof- kan de afvalinzameling op de wal betaald worden. Ook vertelde Van der Werf dat in CCR-verband gewerkt wordt aan het reduceren van ontgassen van de ladingtanks. Van Dalen is daar zeer tevreden over: ,,Minder ontgassen betekent een enorme milieuwinst. En het is erg plezierig voor de bewoners van die plaatsen waar de tanks worden ontgast. Het is goed dat de CCR hier prioriteit aan geeft."

 

Voor de zomer van 2013 komt de Europese Commissie met nieuwe voorstellen voor de inzameling van scheepsafval. Volgens Van Dalen is de bijeenkomst een goed begin van de discussie geweest. ,,Uiteraard vindt iedereen dat er zo veel mogelijk afval moet worden ingezameld. Maar dat gaat alleen lukken als in de wetgeving de goede voorwaarden worden opgenomen. Ik ga mij daarvoor inzetten", aldus Van Dalen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari