De aarde beheren - nov/dec 2012

01-12-2012 22:31 01-12-2012 22:31

God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen…
… bevolk de aarde en breng haar onder je gezag : heers over …
(uit Genesis 1)     .


Lieve mensen,

Deze keer begint de aanmoediging tot gebed met een politieke focus. Christenen die nadenken over de taak van de overheid concluderen terecht vrij eenvoudig dat de overheid waakt over het land. Als mensen elkaar onrecht aandoen en flink over de schreef gaan, treedt de overheid tussen beide. Zij waakt over het recht. Waakt de overheid ook over het land zelf? Bijvoorbeeld als een eigenaar zijn eigendom misbruikt en gif in de grond spuit? Natuurlijk grijpt een goede overheid in, op den duur, als de effecten merkbaar worden bij de burgers… Maar hoort het wel bij de eigenlijke taak; mag de overheid preventief regels stellen? Ze doet het in ons land, maar doet ze dat uit brute macht of is het haar roeping?

Als jongere hoorde ik dat Adam mocht heersen over de dieren en het klonk als “doen wat je wilt”. Er werd niet bij verteld dat Adam een tuinman was. Hij beheert de tuin van de Koning en de dieren hebben daar hun plek. Hij mag op aarde doen wat zon en maan aan de hemel doen: zij zorgen voor het licht dat God geschapen heeft. Zo mag Adam zorgen voor de aarde die God hem heeft toevertrouwd. Het is een hoge roeping en de uitvoering wordt onder de mensen verdeeld over allerlei verbanden: sommige mensen bezitten land, anderen doen er hun werk, mensen leven er op. De overheid let er op dat al die instellingen zich kunnen schikken ten opzichte van elkaar, ze ziet er op toe dat bedrijven en burgers elkaar niet te veel in de weg lopen bij hun eigen roeping om goed te doen op aarde. Ze bewaakt het recht, ook het recht van de aarde, want de mens - die is aangesteld om de aarde te beheren - mag die aarde niet tekort doen.

De oproep tot gebed begint deze keer met de breedte, diepte  en de hoogte van de roeping van de mens. Zo diep dat zelfs laag-bij-de-grondse onderwerpen zoals milieu en duurzaamheid gewoon ertoe doen. Zo breed in haar takenpakket dat niemand het totale overzicht heeft. Zo hoog als elke roeping die direct van God komt. God is degene die met zijn opdracht óók de bijbehorende wijsheid geeft. Zoals in Spreuken 21 vers1: De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.

En dat doet Hij juist mede in antwoord op het gebed van de mensen die tot Hem roepen. Wat geldt voor onze zorg voor het land, geldt natuurlijk ook voor alles wat er op het land gebeurd: blijf bidden voor de regering!

 

Wisselgeld - statiegeld
U weet al lang dat ik graag vertel over beginselen. Zoals hierboven. Zorg voor het milieu is een roeping en niet zomaar een opdracht… Voor de toepassing verwijs ik u graag door naar de mensen die politieke verantwoordelijkheid dragen. Het principe is als een bankbiljet dat zijn dienst pas bewijst als je het kan inwisselen in de praktijk. Wat de burger er van ziet is zoiets als wisselgeld, de kleine muntjes die bij dat principe passen. Zoals de keuze om te blijven handelen met statiegeldflessen. ChristenUnie voerde hier in het voorjaar nog actie voor. En een regeringspartij sprak 20 november nog eens zijn steun uit voor de statiegeldregeling. Voor ons is dat een dankpunt. Het leidt tot minder zwerfvuil en dat eenvoudige doel heeft een diepe zin.

  o  dank voor het politieke resultaat en bid dat het doel spoedig bereikt mag worden
  o  eer God in uw gebed, bedenk dat mensen Zijn beeld tonen als ze zorg dragen voor het milieu
  o  prijs God voor alle plekken waar mensen tot rust kunnen komen en bid voor het behoud daarvan
  o  bid voor Kamerleden met landbouw, natuur en milieu in hun portefeuille, zoals Carla Dik-Faber

De euro gewogen
Het grotere nieuws gaat natuurlijk onder meer over de Eurocrisis. In opdracht van het Weten­schappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft een onafhankelijke werkgroep onder leiding van prof.dr. Johan Graafland uitgezocht of het ook anders kan met die Euro. Het gaat om een onafhankelijk onderzoek naar verschillende opties over de toekomst van de Euro. Arie Slob zegt dat dit nu als eerste een rapport levert van een onafhankelijk onderzoek. Zo doet de ChristenUnie iets wat ze ook al bij het statiegeld deed: initiatief tonen in de hoop dat de Heer het zegent.

  o  bid voor de mensen in met name Griekenland, voor een oplossing die hen uit het slop helpt
  o  bid voor een aanpak waarin wij elkaars fouten kunnen vergeven en het leven ondersteunt wordt
  o  dank voor de energie en de creativiteit binnen de ChristenUnie en vraag om een zegen daarover
  o  bid voor ons Kamerlid Carola Schouten (zij heeft economie en financiën in haar portefeuille)

Regelingen rond de zorg voor de meest kwetsbare mensen
Ook dit onderwerp – net als het eerste – is door een abonnee aangedragen. Ze vroeg gebed voor mensen die chronisch ziek zijn. De crisis hakt er in – overal – dus ook bij hen. Onder de economische crisis huist nog een andere crisis. De grote zelfzucht. Dan kijk ik naar  de pleegzorg: zelfzucht blijkt zo venijnig dat sommige mensen eerst in goede moed pleegkinderen opnemen, maar na verloop van tijd niet goed omgaan met het gedrag van sommige kinderen: er waren pleegouders die hen misbruikten. Dat kwam weer aan de orde bij een wetsvoorstel. Daarbij bleek dat de regeling van vergoedingen bij pleegzorg niet goed van de grond komt. U leest het in de bijdrage van Eerste Kamerlid Peter Ester. 

  o  dank God voor het woord van Jezus – Hij leerde ons om voor elkaar te zorgen – het gebeurt ook!
  o  bid om recht én om wegen van herstel – juist waar mensen uitglijden en kwaad doen aan elkaar
  o  zegen ambtenaren die regelingen voorbereiden en uitwerken – moge het geld juist terecht komen!

Blijvende zorg om het Midden-Oosten
Wat valt hier nog te melden? Het ziet er naar uit dat dit gebied geen structurele vrede ontvangt vóór dat de Heer is terug gekomen. Daarmee is elke groep die daar blijvende vrede najaagt in dat najagen reeds een bruggenhoofd voor Zijn wederkomst… zouden christenen het streven naar praktische vrede nalaten, dan laten ze de wereld aan zijn lot over. Dán doen zij niet als de trouwe dienst­knecht uit het slot van Matteüs 24, die Heer over zijn personeel aanstelde om hun op tijd te eten te geven…

  o  dank én bid voor zorg in vluchtelingenkampen (zie ook foto’s bezoek Joël Voordewind bij Syrië)
  o  dank voor het tijdelijke stop van raketaanvallen op Israël (vgl Kamerbijdrage van Gert-Jan Segers)
  o  bid voor regelingen die burgers ruimte geven om hun levens op te bouwen met weinig angst

Ziekte
In de vorige brief stond reeds dat Tjerk de Vries uit Amersfoort erg ziek was. U kon bidden voor bijstand en verlichting, dankend voor zijn kracht en moed. 16 november is Tjerk overleden en – zoals de kaart vermeldt – naar het feest van zijn Heer gegaan. Nu vraag ik opnieuw gebed voor de familie. Dat doe ik zoveel temeer omdat op dezelfde dag mijn broer overleed en ik tijdens de uitvaart merkte dat je door gebed gedragen wordt – niet te bewijzen – toch op te merken – onbegrijpelijk, maar waar.

  o  dank voor geloof en voor de beloften van Gods trouw
  o  bid voor zijn vrouw en kinderen, dat God de leegte van het gemis vult met zijn troost

Tevredenheid over verkiezingen!
Bij de herindeling­verkiezingen kreeg de ChristenUnie vier zetels in Goeree-Overflakkee. Hetzelfde in Molenwaard; lijsttrekker was Gert Lems: “Als ChristenUnie krijgen we wat we gehoopt hadden. Wij zijn tevreden totnogtoe”. Ook in Schagen is men tevreden. Nog geen enkel zetel, maar wel present zijn. Er komt een eigen kiesvereniging die de lokale politiek actief gaat volgen met een schaduwfractie.

  o  dank voor het enthousiasme en de verkregen verantwoordelijkheid.
  o  bid nu al voor de voorbereidingen van de landelijke  gemeenteraadsverkiezingen straks.

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari