Ministerie OS geen oog voor niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen

10-12-2012 17:43 10-12-2012 17:43

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat Nederland de hulpgelden ten behoeve van Syrische vluchtelingen ook ten goede laat komen aan de niet-geregistreerde ontheemden. Dat schrijft Tweede Kamerlid Joël Voordewind in een rapport waarin de bevindingen zijn opgetekend van zijn reis naar de Syrische grens. Voordewind bezocht in november Syrische vluchtelingen in de Libanese Bekavallei, nabij de Syrische grens. Hij sprak met verschillende vluchtelingengezinnen, christenen en moslims, en met bisschoppen, priesters en een dominee uit Homs. Het Kamerlid overhandigt het rapport donderdag aan minister Ploumen en brengt het volgende week tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken aan de orde.

"Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Ploumen maakt op zich een heel mooi gebaar door 10 miljoen euro extra uit te trekken voor de zorg van deze vluchtelingen door UNHCR", zegt Voordewind. "Maar het grootste probleem zijn niet eens deze 120 duizend geregistreerde ontheemden, het zijn juist de ruim 30 tot 50 duizend niet-geregistreerde vluchtelingen die hier geen enkele hulp krijgen. Zo'n 90 procent hiervan is christen." De exodus van christenen in Irak herhaalt  zich in Syrië volgens het Kamerlid. ,,De vooruitzichten van het post-Assadtijdperk zijn niet gunstig voor minderheden zoals seculieren en christenen. Eenzelfde ontwikkeling vond plaats in Tunesië en Egypte, waar moslimbroeders de macht grepen via verkiezingen. Christenen zitten tussen twee vuren in de Syrische burgeroorlog en hebben voorlopig geen uitzicht op verbetering. Maar ook gevluchte Syrische christenen bevinden zich in een lastig parket.”

Registratie

De UNHCR helpt momenteel alleen geregistreerde vluchtelingen, vanwege afspraken hierover met de Libanese overheid. Registratie ligt juist gevoelig voor veel Syriërs, omdat ze bang zijn dat de Libanese overheid hun identiteit bekend zal maken bij het Syrische regime. Dat kan de positie van achtergebleven familieleden schaden. "Dit geldt in het bijzonder voor minderheden, zoals de christenen in Syrië. Een aanbeveling is om een nieuwe categorie geregistreerden in de vorm van ontheemden te creëren. Dat vergroot de kans dat uit Syrië gevluchte mensen toch een vorm van registratie aanvaarden. Ook moet in samenwerking met de Libanese regering en de UNHCR worden gestreefd naar een harde garantie dat welke geregistreerde gegevens dan ook, nimmer in handen komen van hetzij het regime Assad, hetzij de Nationale Coalitie."

Niet-geregistreerde vluchtelingen

Voordewind wil dat Nederland de hulpgelden ook ten goede laat komen aan de niet-geregistreerde ontheemden. " Zij vallen tot nu toe buiten de reguliere hulpverlening, die onder regie van de UNHCR plaatsvindt. Deze mensen hebben ook dringend voedsel, kleding, dekens en kachels nodig. Want de winter komt eraan en die is gemeen koud hier." Het geld kan volgens Voordewind rechtstreeks naar internationale niet-gouvermentele hulporganisaties gaan als World Vision, die juist wel direct in contact kunnen komen met de minderheden.

De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR zegt dat het aantal vluchtelingen in Libanon sinds mei verveelvoudigd is: van ruim 17 naar 120 duizend geregistreerde vluchtelingen. Medio volgend jaar verwacht de vluchtelingenorganisatie 300 duizend gevluchten. Deze Syriërs worden in principe geholpen met geld van de UNHCR.

« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari