Bijdrage Arie Slob aan plenair debat over Sluiting belastingkantoren ter zake staatsecr. Financiën

20-12-2012 00:00 20-12-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan het plenaire debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën

Onderwerp:   Debat over de sluiting van belastingkantoren en de brieven ter zake van de staatssecretaris van Financiën

Kamerstuk:    31 066

Datum:            20 december 2012

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Mevrouw Thieme citeerde wijlen minister Ien Dales al, die twintig jaar geleden, in 1992, op een VNG-congres die legendarische woorden heeft uitgesproken: een klein beetje integer bestaat niet. Zij koppelde, naar mijn mening terecht, de integriteit van politici aan het vertrouwen dat de burger in de overheid moet kunnen hebben. Dat maakte toen veel indruk. Ook had ze het over wat er gebeurt als dat vertrouwen wordt geschaad. Alleen daarom al is het belangrijk dat we hier, in deze zaal, dit debat voeren, hoe graag ik ook over een ander onderwerp had gesproken en hoezeer ik het de staatssecretaris ook had gegund om over andere onderwerpen met ons in debat te gaan.

De integriteit van deze staatssecretaris is wel ter discussie komen te staan. Er zijn dossiers aan elkaar gekoppeld in de loop van de tijd. Het is heel sluipenderwijs gegaan. Er zijn verschillende zaken bij elkaar gekomen: een discussie over de belastingkantoren, een vraag van een inmiddels oud-politicus en een reclamezuil bij de A73, voor een spotprijsje overigens, als je voor dat soort bedragen een poster mag ophangen. Dat is vervelend. Voor een deel kan de staatssecretaris er niets aan doen, want in een publiek debat gebeuren dat soort dingen. Voor een deel heeft hij het ook zelf veroorzaakt door heel ongelukkige communicatie, wat hij inmiddels ook heeft toegegeven in zijn brief. Ik waardeer het dat de staatssecretaris zwart-op-wit heeft gezet dat het niet op die wijze had moeten gebeuren. Het luistert bij integriteit immers ontzettend nauw. Je mag nooit zelf -- onbedoeld en te goeder trouw, maar toch -- aanleiding geven tot het ontstaan van dergelijke discussies. De verwijzing naar de eed en de belofte, zoals ook mevrouw Thieme net deed, is in dat opzicht heel treffend. Dat is overigens niet alleen iets voor deze staatssecretaris, het geldt voor ons allen, zoals we hier bij elkaar zijn.

Ik wil de staatssecretaris graag de gelegenheid geven om in dit debat klip-en-klaar duidelijkheid te geven. Voor een deel is die al in de brief gegeven, maar nu heeft hij de kans om die duidelijkheid ook hier aan de Kamer te geven. Ik zeg tegen de staatssecretaris: maak van deze kans gebruik. Ik vind het persoonlijk wel jammer dat we in reactie op de 24 vragen van 9 fracties een soort legpuzzel krijgen om de antwoorden uit te halen. Inmiddels hebben we via ambtenaren bij de staatssecretaris de vragen teruggelegd waarover we nog wat helderheid willen hebben. Laat de staatssecretaris gebruikmaken van de gelegenheid om nogmaals klip-en-klaar duidelijkheid te bieden. Dan kunnen we er ook een punt achter zetten.

Aan de minister-president vraag ik hoe hij deze zaak beoordeelt. Er is met hem in zijn hoedanigheid als formateur over gesproken. Heeft hij doorgevraagd? Dat doorvragen is toch wel een kernwoord, als ik mevrouw Neppérus mag geloven. Daarin heeft ze gelijk. Daar begint het mee. Ziet de minister-president ook aanleiding om dat zogenaamde blauwe boekje voor bewindspersonen aan te scherpen?

Ik wil, tot slot, ook graag klip-en-klaar horen: dit is het echt, dit moeten we hier neerleggen, dit moet wat ons betreft worden verantwoord aan de Kamer. Als dat het dan echt is, kunnen we er een punt achter zetten. Dan kan ik ook bij de staatssecretaris doen wat ik gisteren al bij de minister-president deed, namelijk hem goede kerstdagen toewensen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2012

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari