Verslag Algemeen overleg Koninklijke Marechaussee Beleidsplan 2010

08-02-2006 00:00 08-02-2006 00:00

Mevrouw Huizinga-Heringa vindt het positief dat de minister na berichten over onvrede bij de KMar direct maatregelen heeft genomen door een nieuwe commandant te benoemen en onderzoek te laten doen door de commissie-Staal. Het rapport van deze commissie vindt zij schokkend. De getrokken conclusies haken op belangrijke punten aan bij het Beleidsplan 2010, dat zij overigens weinig praktisch vindt. Is er een onderliggende strategie waarin een praktische uitwerking aan het document wordt gegeven? Welke maatregelen worden getroffen om de tekortkomingen op het gebied van personeelsbeleid te ondervangen? Zij kan die in dit document niet terugvinden. Zijn er wellicht aanvullende maatregelen nodig om de problemen werkelijk op te lossen? Is herinrichting van de militaire politiedienst hét antwoord op de te lage werkdruk? Hoe is binnen de KMar de centrale aansturing geregeld, en hoe is het mogelijk dat er zoveel mis kan gaan binnen de organisatie? Meent de minister dat maatregelen in de aansturing nodig zijn om te voorkomen dat deze ernstige gebreken zich blijven voordoen? Mevrouw Huizinga-Heringa wil graag inzicht in de samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, omdat deze ministeries vanwege het brede takenpakket betrokken zijn bij de KMar. Zij vraagt de minister om een update van reeds geïmplementeerde maatregelen. Daarnaast stelt zij voor op korte termijn een onderzoek in te stellen om te toetsen of de genomen maatregelen resultaat opleveren. Vorig jaar april is commotie ontstaan door de uitspraken van commandant Beuving dat KMar-personeel niet optimaal is voorbereid op crisisbeheersingsoperaties en vredesmissies. Welke maatregelen heeft de minister genomen om de problemen met betrekking tot deze gebrekkige voorbereiding op te lossen? Verder vraagt zij de minister de garantie te geven dat de KMar in de toekomst optimaal is voorbereid voor uitzending in het kader van vredesmissies.

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari