Verslag Algemeen overleg Vervoerplan 2006 NS en dienstregeling

23-02-2006 00:00 23-02-2006 00:00

De heer Slob vindt dat in dit overleg de vraag centraal staat of de ambities voor het vervoer per spoor in Nederland hoog genoeg zijn. Bij de behandeling van de Nota Mobiliteit heeft de Kamer een groot aantal voorstellen gedaan met betrekking tot verhoging van deze ambities. Met het oog daarop zijn het Beheerplan 2006, het Vervoerplan 2006 en de conceptdienstregeling 2007 teleurstellend. De staatssecretaris moet bij de beoordeling van de dienstregeling 2007 de opmerkingen van de Kamer en de inbreng van de reizigersorganisaties en de decentrale overheden betrekken. Er zijn berichten dat decentrale overheden zich onvoldoende betrokken voelen bij het proces. De heer Slob is niet onverdeeld gelukkig met het voorstel inzake de dienstregeling 2007. Er zitten verbeteringen in die een opmaat kunnen vormen naar het realiseren van de doelen uit Benutten en Bouwen. Hier … De heer Slob (ChristenUnie) had de indruk dat de staatssecretaris nog met de hand op de mond sprak. Zij kan uiteraard niet al haar kaarten tafel leggen omdat er nog moet worden onderhandeld. Hij denkt echter dat zij ook nog niet precies weet wat zij zelf wil. Hopelijk wegen de adviezen van lokale overheden voldoende mee bij de beoordeling van dienstregeling. De Kamer zal duidelijk maken wat zij wil. Er moet worden uitgesproken dat sluiting van stations in Zeeland uitgesloten is. Er worden wel alternatieven voorgesteld, maar dat is het gevolg van de dreigende sluiting.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari